Sökning: "Display stand"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Display stand.

 1. 1. Virtual Reality in Architecture : Technical limitations, solutions and future use

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Ahmad Al-Falahi; [2022]
  Nyckelord :Virtual reality; augmented reality; Head mounted display;

  Sammanfattning : VR is a relatively new technology that has been shown to have potential to increase productivity andfacilitate better decision making, both within the architecture role and in the broader building industry. However, there are many difficulties that stand in the way of this new technology. LÄS MER

 2. 2. Extern träningsbelastning för ett fotbollslag i Damallsvenskan : Analyser av försäsongsträning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ek; [2021]
  Nyckelord :Acceleration; Deceleration; Extern belastning; Fotboll; Höghastighetslöpning; Periodisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Damfotboll har vuxit kraftigt senaste åren. Spelares externa belastning monitoreras med utrustning bestående av global positioning system, accelerometer och pulsband. LÄS MER

 3. 3. A performance comparison between graph databases : Degree project about the comparisonbetween Neo4j, GraphDB and OrientDB on different operations

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Robert Alm; Lavdim Imeri; [2021]
  Nyckelord :GraphDB; OrientDB; Neo4j; Graph Databases; Profiling; Performance; Databases;

  Sammanfattning : In this research we study what is the theoretical complexity of Neo4J, OrientDB and GraphDB, (three known Graph Databases that can be accessed by a Java instance), and how this complexity is manifested in a real life performance, To study their practical performance, a software was implemented and named as a profiler, which is capable to profile, (to record the time that is needed), each operation, and display the results in an accurate and organized manner. The technical documentation of those 3 databases was reviewed as well, to identify how the databases work, and what are their strong and weak points. LÄS MER

 4. 4. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefine Palmgren; [2020]
  Nyckelord :nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. LÄS MER

 5. 5. Remote Education : Bringing the classroom home

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Verheul Ricardo; [2020]
  Nyckelord :design; concept; remote teaching; Cisco;

  Sammanfattning : The project started looking at the broader spectrum of remote education during research. After a field trip to Dublin and brainstorm workshops the decision was made to focus on the teachers and students at home as this area showed the need for improvement to the current standard. LÄS MER