Sökning: "Disponibel inkomst"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Disponibel inkomst.

 1. 1. Den psykiska ohälsan i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Molly Hedman; Hanna Lind; [2019]
  Nyckelord :Macroeconomic factors; socioeconomic factors; mental health; multiple linear regression analysis; applied mathematics; Makroekonomiska faktorer; socioekonomiska faktorer; psykisk ohälsa; multipel linjär regressionsanalys; tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan har ökat bland befolkningen i Sverige vilket förutom ett personligt lidande ger stora samhällsekonomiska konsekvenser. Orsaken till denna ökning har inget definitivt svar men kan potentiellt förklaras av makro- och socioekonomiska faktorer. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER

 3. 3. Leder renovering till gentrifiering? : En fallstudie av ett rekordårsområde i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Simon Svahn; [2018]
  Nyckelord :gentrifiering; logistisk regressionsanalys; disponibel inkomst; inflyttare; utflyttare;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie undersöker hur ett nyrenoverat bostadsområde som byggts under rekordåren har påverkats med utgångspunkt att identifiera om gentrifiering föreligger. Utgående från statistik om folkbokförda individer i intervall om fem år genomförs deskriptiv analys samt logistisk regressionsanalys. LÄS MER

 4. 4. Födas, åldras, låna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jan Novotny; [2018]
  Nyckelord :skuldsättning; födslotal; tidsserieanalys; LASSO-regression; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Household debts is interesting for a number of institutions in society. One reason for this is that it gives a picture of how severely a potential economic crisis might affect the country. LÄS MER

 5. 5. Analysis of the Regional Purchasing Power in the Swedish Housing Market : A Multiple Regression Modeling Approach

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Therese Lin; Stefan Maras; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report analyzes which macroeconomic factors have the greatest effect on a consumer’s purchasing power on the Swedish housing market. Multiple linear regression analysis is used to construct separate models for each of the eight Swedish regions: West Sweden, South Sweden, Småland and the Islands, Stockholm, East Middle Sweden, Middle Northern Sweden, North Middle Sweden and Upper Northern Sweden. LÄS MER