Sökning: "Disponibel inkomst"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Disponibel inkomst.

 1. 1. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER

 2. 2. Leder renovering till gentrifiering? : En fallstudie av ett rekordårsområde i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Simon Svahn; [2018]
  Nyckelord :gentrifiering; logistisk regressionsanalys; disponibel inkomst; inflyttare; utflyttare;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie undersöker hur ett nyrenoverat bostadsområde som byggts under rekordåren har påverkats med utgångspunkt att identifiera om gentrifiering föreligger. Utgående från statistik om folkbokförda individer i intervall om fem år genomförs deskriptiv analys samt logistisk regressionsanalys. LÄS MER

 3. 3. Födas, åldras, låna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jan Novotny; [2018]
  Nyckelord :skuldsättning; födslotal; tidsserieanalys; LASSO-regression; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Household debts is interesting for a number of institutions in society. One reason for this is that it gives a picture of how severely a potential economic crisis might affect the country. LÄS MER

 4. 4. Analysis of the Regional Purchasing Power in the Swedish Housing Market : A Multiple Regression Modeling Approach

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Therese Lin; Stefan Maras; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report analyzes which macroeconomic factors have the greatest effect on a consumer’s purchasing power on the Swedish housing market. Multiple linear regression analysis is used to construct separate models for each of the eight Swedish regions: West Sweden, South Sweden, Småland and the Islands, Stockholm, East Middle Sweden, Middle Northern Sweden, North Middle Sweden and Upper Northern Sweden. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighet och socioekonomisk segregation : En studie av kollektivtrafiken i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Leon Boman Sundström; [2018]
  Nyckelord :Segregation; tillgänglighet; mobilitet; disponibel inkomst;

  Sammanfattning : The study of accessibility is a field of vast methodological depth. In combination with the study of segregation suddenly this field of science expands, and at the same time asks us even more questions than before. LÄS MER