Sökning: "Disponibel inkomst"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Disponibel inkomst.

 1. 1. Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007–2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Granström Öhman; Ella Coogan Gillinger; [2020]
  Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; social blandning; boendesegregering; gentrifiering;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad har sedan 1900-talet varit i ständig förändring. I samband med politiska mål om att eliminera bostadsbristen i början av 1900-talet skapades allmännyttan, kommunalt ägda fastighetsbolag med mål att administrera och fördela hyresrätter, bygga spekulationsfritt och tillgodose bostad åt alla grupper i befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Hushållens skulder och negativ reporänta : En studie om sambandet mellan reporänta och skuldkvot i perioder av negativ ränta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Aulin; Lukas Melander; [2020]
  Nyckelord :reporänta; skuldkvot; transmissionsmekanismen;

  Sammanfattning : För sex år sedan infördes för första gången en negativ reporänta i Sverige. Vi undersöker sambandet mellan reporänta och hushållens skuldkvot, det vill säga låneskulder dividerat med disponibel inkomst. LÄS MER

 3. 3. Kan digitala vårdcentraler bidra till en mer disponibel primärvårdsmarknad? : -En empirisk studie över 12 av Sveriges regioner med tillhörande kommuner perioden 2014–2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur etableringen av digitala vårdcentraler påverkar efterfrågan på fysisk primärvård i Sverige, samt vilka faktorer som bidrar till att individer uppsöker digital vård. Detta med syfte att kunna utveckla och anpassa den digitala vården till att fungera som ett hjälpmedel för den fysiska vården. LÄS MER

 4. 4. Regional riskdelning genom skatter och överföringar : En kvantitativ studie av det svenska skattesystemet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Victor Gunnestrand; Oskar Bäcklin; [2020]
  Nyckelord :Fiscal system; risk-sharing; asymmetric shock; stabilization; Skattesystem; riskdelning; asymmetrisk chock; stabilisering;

  Sammanfattning : Vid en asymmetrisk chock, det vill säga en chock som ger olika utfall över regioner, eller är regionsspecifik, försvåras stabiliseringsåtgärder. Penningpolitiska åtgärder kan inte bedrivas utan att påverka alla regioner och att överlåta stabiliseringsprocessen till enskilda regioner medför även problem. LÄS MER

 5. 5. Den psykiska ohälsan i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Molly Hedman; Hanna Lind; [2019]
  Nyckelord :Macroeconomic factors; socioeconomic factors; mental health; multiple linear regression analysis; applied mathematics; Makroekonomiska faktorer; socioekonomiska faktorer; psykisk ohälsa; multipel linjär regressionsanalys; tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan har ökat bland befolkningen i Sverige vilket förutom ett personligt lidande ger stora samhällsekonomiska konsekvenser. Orsaken till denna ökning har inget definitivt svar men kan potentiellt förklaras av makro- och socioekonomiska faktorer. LÄS MER