Sökning: "Disposable income"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Disposable income.

 1. 1. Dynamics of U.S. House Prices : A VECM Approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Marcus Ryhage; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper aims to analyze the U.S. house price dynamics to estimate a long-term equilibrium price level for the U.S. LÄS MER

 2. 2. Inkomstojämlikhetens effekt på attityder till omfördelning : En undersökning av sambandet mellan attityder till omfördelning och inkomstojämlikhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Michelle Grönlund; Filip Thelin; [2020]
  Nyckelord :Income inequality; attitudes towards redistribution; mini coefficient; The Meltzer Richard model; Inkomstojämlikhet; attityder till omfördelning; ginikoefficient; Meltzer Richard modellen;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om det finns ett samband mellan inkomstojämlikhet och attityder till omfördelning. Attityder till omfördelning mäts genom att undersöka respondenters inställning till ett förslag om en minskning av den offentliga sektorn. LÄS MER

 3. 3. Did regional EU funding impact the Brexit referendum?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Freja Dobreff; [2020]
  Nyckelord :Brexit; European integration; Cohesion Policy; voting patterns; regional economic growth; Business and Economics;

  Sammanfattning : Following a 2016 referendum on European Union membership where 51.9% of the British electorate voted to leave, the United Kingdom has decided to exit the EU and will therefore no longer receive regional EU funding. LÄS MER

 4. 4. Regional riskdelning genom skatter och överföringar : En kvantitativ studie av det svenska skattesystemet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Victor Gunnestrand; Oskar Bäcklin; [2020]
  Nyckelord :Fiscal system; risk-sharing; asymmetric shock; stabilization; Skattesystem; riskdelning; asymmetrisk chock; stabilisering;

  Sammanfattning : Vid en asymmetrisk chock, det vill säga en chock som ger olika utfall över regioner, eller är regionsspecifik, försvåras stabiliseringsåtgärder. Penningpolitiska åtgärder kan inte bedrivas utan att påverka alla regioner och att överlåta stabiliseringsprocessen till enskilda regioner medför även problem. LÄS MER

 5. 5. Deconstructing & Reconstructing Whiteness: A study of the perceptions of young, white, middle-class women in regard to their participation in processes of segregation and structural racism in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Andrea Wingårdh; [2019-11-12]
  Nyckelord :whiteness; segregation; structural racism; Gothenburg; politically correct paranoia; phenomenology of whiteness; Sweden; Social Work;

  Sammanfattning : In Gothenburg, between 1990 and 2006, the average disposable income in East Bergsjön (a so-called immigrant-dense suburb) increased by 3 percent, while in Hovås (an affluent, white suburb) it increased by 176 percent. The aim of this thesis is to analyse the perceptions of young, white, middle-class Swedish women on their participation in structural racism and processes of segregation. LÄS MER