Sökning: "Disposable income"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Disposable income.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar svenska hushållens sparkvot? : En tidsserieanalys om svenska hushållens sparkvot åren 1970-2017

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi; Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Victor Öhman; Tuomas Ylitalo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker faktorer som påverkar de svenska hushållens sparkvot. I studien definieras sparkvoten som andelen av den disponibla inkomsten som inte konsumeras. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER

 3. 3. Mer prisvärda hyresrätter? : Hur arbetar utvalda byggbolag för att kunna pressa nyproduktionshyrorna och blir bostäderna som de bygger tillgängliga för de grupper som är mest utsatta på bostadsmarknaden?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ebba Wikström; [2018]
  Nyckelord :Rental apartments; rent levels; affordable housing; cheaper housing; innovations within housing construction; lower construction costs; Hyresrätter; hyresnivåer; prisvärda bostäder; billigare bostäder; innovationer inom byggande; sänka produktionskostnader;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning ökar och koncentreras allt mer till storstäderna. Detta har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder och ett högre tryck på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Is the housing market in Sweden overrated? : A Study Of The Hypothetical Yield Of The Residential Real Estate In Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Julia Patey; [2018]
  Nyckelord :Real estate; valuation; housing market; bubble; speculation; rationality; user cost model; dividend discount model; Sweden; growth markets; super-star cities; residential; commercial; mark to value; fundamental valuation; yield; price appreciation; capital cost; return on investment; Stockholm.;

  Sammanfattning : This paper presents a method to value the residential real estate portfolio of an economy by summarizing the future discounted values of the net operating income. The motivation for this choice of subject is the concern for a house bubble in Sweden due to the double-digit rise in housing prices which the economy has experienced during many consecutive years. LÄS MER

 5. 5. Födas, åldras, låna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jan Novotny; [2018]
  Nyckelord :skuldsättning; födslotal; tidsserieanalys; LASSO-regression; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Household debts is interesting for a number of institutions in society. One reason for this is that it gives a picture of how severely a potential economic crisis might affect the country. LÄS MER