Sökning: "Dispositionsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Dispositionsrätt.

 1. 1. "Förmånsbeskattning - dispositionsrätt eller åtnjutande? - En problematisering av förmånsbeskattning på grund av dispositionsrätt till egendom inom anställningsförhållanden i framförallt fåmansföretag."

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Kokkinakis; [2022-02-25]
  Nyckelord :Dispositionsrätt; Förmånsbeskattning; Självkontrahering;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om förmånsbeskattning med anledning av dispositionsrätt till egendom. Att huvudregeln är att en förmån som erhålls på grund av tjänst ska beskattas följer av 11 kap. 1 § i inkomstskattelagen. LÄS MER

 2. 2. Beskattning  av dispositionsrätt - En studie om när företagsledare förmånsbeskattas för dispositionsrätten till sitt fåmansföretags egendom

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ilir Bajraktari; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om förmånsbeskattning av dispositionsrätt till egendom. Enligt 11 kap. 1 § IL är utgångspunkten att anställda förmånsbeskattas för det de faktiskt åtnjutit. Huvudregeln i 11 kap. LÄS MER

 3. 3. Rätten att disponera allmänt vattenområde : Ur ett sakrättsligt perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Westman; [2022]
  Nyckelord :allmänt vattenområde; dispositionsrätt; rådighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förmånsbeskattning, enligt schablon eller utan pardon? : - Förmånsbeskattning av fritidsegendom med dispositionsrätt i fåmansaktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jesper Augustsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Andelsägarlägenheter i praktiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Gustaf Kornher; Ahmad Shakarchi; [2020]
  Nyckelord :Shareowner apartments; shareowner; principal shareowner; shared property; form of tenure; Andelsägarlägenheter; andelsägare; grundandelsägare; andelsfastighet; upplåtelseform;

  Sammanfattning : Andelsägarlägenheter är en upplåtelseform för bostäder som innebär att man får dispositionsrätt till en lägenhet genom att köpa en andel av fastigheten den är belägen inom. Fastigheten får inte vara vilken som helst, utan ska omfattas av den så kallade Andelsägametoden. Mer specifikt ska den omfattas av dess avtal och regler. LÄS MER