Sökning: "Dispute Settlement"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Dispute Settlement.

 1. 1. What are the Difficulties in Settling the South China Sea Dispute : Obstacles to Dispute Settlement Through the Lens of Liberal and Neo-Realist IR Theory

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alexander Pålstam; [2019]
  Nyckelord :UNCLOS; South China Sea; International Relations; Border Dispute; South East Asia; Territorial Dispute; Maritime Dispute; Neo-Realism; Liberalism; Maritime Claims; Territorial Claims; China; Vietnam; the Philippines; the USA; IR;

  Sammanfattning : Sovereignty over the South China Sea waters and the territorial features therein has been a contentious issue since at least the 1970’s, with conflicting claims going back even further. Key concepts of Liberal and Neo-Realist International Relations Theory are used to assess respective theory’s explanatory capability for why the South China Sea Dispute is difficult to settle. LÄS MER

 2. 2. The compatibility of ISDS clauses in intra-EU disputes with EU law - An analysis of the extent of application of the Achmea judgement on bilateral and multilateral investment treaties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Michelle Rinaldo Iversen; [2019]
  Nyckelord :EU Law; International Investment Law; Achmea judgement; ISDS provisions; ISDS clauses; ISDS mechanism; bilateral investment treaties; Energy Charter Treaty; international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the area of international investment law investor-state dispute settlement (ISDS) clauses are commonly used in order to provide investment protection. The ISDS mechanism can be described as a system under which an investor can arbitrate a dispute against a host state, based on an investment agreement concluded between the host state and the national state of the investor. LÄS MER

 3. 3. Förlikning - ett spel utan regler: Är svensk processförlikning rättssäker?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Rist; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; Förlikning; Processförlikning; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättens förlikningsverksamhet är sedan år 2011 obligatorisk. Förfarandet är dock helt och hållet oreglerat. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka om svensk processförlikning är rättssäker trots avsaknaden av reglering. LÄS MER

 4. 4. "Tempering the Gambler's Nirvanna"  : A Review into to the issues and regulation of Third Party Funding in Investment Treaty Arbitration

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ryan Smith; [2018]
  Nyckelord :Investment Treaty Arbitration Third Party Funding;

  Sammanfattning : Third party funding (TPF) is a method of financing legal proceedings, in which a party not directly connected to the proceedings funds one of the disputing parties, usually in return for a percentage of the final monetary settlement. The interests behind TPF are that the funded party will have the resources to pursue their claim, while the funder will be able to profit from a percentage of the final settlement. LÄS MER

 5. 5. Investor-State disputes - en inventering - En utredning av skyddet i bilaterala investeringsavtal och dess tvistelösningsmekanism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Loewenstein; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt en. EU law ; folkrätt en. public international law ; investeringsrätt en. foreign investment law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den internationella investeringsrätten består av över 3000 BITs, ett antal sektoriella och regionala avtal, och ett fåtal multilaterala avtal. Tillsammans utgör de ett relativt komplext system där varje avtal måste tolkas individuellt. LÄS MER