Sökning: "Disruptive Innovations"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Disruptive Innovations.

 1. 1. Capturing Supplier Innovation - Single Case Study of how Kongsberg Automotive can Facilitate Supplier Innovations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rasmus Tyft; [2019-07-09]
  Nyckelord :Innovation; Supplier Innovation; New product development; Early Supplier Involvement;

  Sammanfattning : MSc In Innovation and Industrial Management & MiM in Innovation and Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. Disrupting the Management Consulting Industry - A study of the internal forms of organization and external forms of collaboration of consulting firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Luca Anedda; [2019-07-05]
  Nyckelord :Innovation; Disruption; Disruptive innovation; Management consulting; Consulting; Consultant; Business model; Innovative business model; Network; Collaboration;

  Sammanfattning : Double Degree MSc in Innovation and Industrial Management, MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Identifying Sources of Disruption in the Context of Sustainability-Driven Innovation

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Fredrik Ottosson; Rickard Sevandersson; [2019]
  Nyckelord :disruption; disruptive innovations; sustainability; sustainability-driven innovation; source of disruption; industrial transformation;

  Sammanfattning : Introduction: Research shows that the lifespan of large companies gets shorter and shorter, the average age of companies on the list of fortune 500 is 33 years, the average age is expected to decline to 12 years by 2027 (Anthony et al., 2018). LÄS MER

 4. 4. HOTELLSTRATEGI I NYA UPPLEVELSEEKONOMIN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Romero Pettersson; Jonas Palmqvist; [2019]
  Nyckelord :upplevelseekonomi; Airbnb; Hotell; upplevelsedimension; disruptiv innovation; Makarand; Guttentag; Malmö; Strategi;

  Sammanfattning : Airbnb har beskrivits som en ’disruptiv innovation’ som vänt upp och ner på loginäringen samt gett hotelldirektörer huvudbry i städer världen över. Forskningen om Airbnb i Sverige och dess effekter på loginäringen är dock begränsad. LÄS MER

 5. 5. Disrupting or Disturbing?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Kardell; Carlotta Grabow; [2019]
  Nyckelord :Disruptive Innovations; Environmental Sustainability; Value Chain Implications; Disruptiveness; Disturbing Markets; Business and Economics;

  Sammanfattning : This qualitative multiple case study has identified and examined two environmental sustainability innovations and their implications on the dairy value chain by utilising an abductive research approach. For this purpose, plant-based and cellular agriculture innovations in the U.S. LÄS MER