Sökning: "Dissolved organic carbon"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Dissolved organic carbon.

 1. 1. Effekter på klimat, hydrologi och biologisk mångfald av en potentiell våtmarksrestaurering i ån Sennan, Halmstad Kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joel Jansson; [2020]
  Nyckelord :Wetlands; peatlands; restoration; hydrology; green house gases; biodiversity; Våtmarker; torvmarker; restaurering; hydrologi; växthusgaser; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : 1928 beslutades att ån Sennan norr om Karlstorp skulle sänkas, rätas ut och delvis kanaliseras för att öka arealen produktiv jordbruksmark. Men åtgärderna orsakade även flera problem både inom och utanför det område som man undersökte innan genomförandet. LÄS MER

 2. 2. Development and Testing of a Hydro-Chemical River MixingModel to Investigate Sources of Carbon and Mercury in the Mackenzie River Basin, Canada

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Torbjörn-Johannes Erikson; [2020]
  Nyckelord :mercury; Hg; POC; DOC; Mackenzie River; kvicksilver; Hg; DOC; POC; Mackenziefloden;

  Sammanfattning : Mercury, Hg, is found in Arctic biota in alarming quantity, posing a potential health risk for the local population. It is believed that the large Arctic rivers contribute to this. The Mackenzie River annually transports approximately 325 km3 water to the Arctic Ocean, which is ca 10% of the freshwater received. LÄS MER

 3. 3. Potentiella miljörisker med geoenergisystems temperaturpåverkan i mark och grundvatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Geoenergi; grundvattenkemi; mikroorganismer; flora; fauna; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this literature study was to answer whether the thermal impact of geothermal energy systems pose a potential environmental risk to groundwater quality and microorganisms in the sub surface and to above ground vegetation. This study shows that the thermal impact of high temperature systems operating with temperatures ≥25⁰C in groundwater could lead to adverse effects on groundwater chemistry and biodiversity, such as mobilization of arsenic and DOC. LÄS MER

 4. 4. En Moving Bed Biofilm Reactor som försteg till en Långtidsluftad Aktivslam : Syresättningsförmågan och syrebehovets påverkan på energibehovet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Diana Klarström; [2020]
  Nyckelord :Biologisk rening; MBBR; LAS;

  Sammanfattning : The pulp and paper mill requires a lot of water during the production. Stora Enso Skoghall requires about 33m3 of water for 2204 lb produced carbon or paper. Before the wastewater returns to the recipient, the water must be purified from organic material. LÄS MER

 5. 5. Spatial patterns of zooplankton communities In Swedish mountain and boreal lakes.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Juan Manuel de la Quintana; [2020]
  Nyckelord :Lake; zooplankton; phytoplankton; DOC and DIN:TP.;

  Sammanfattning :     Zooplankton is crucial for lake ecosystems as it is an important component in most of the food webs of these ecosystems. However, environmental changes have caused reductions in ecosystems nutrients and stoichiometry, which directly affects phytoplankton’s development and quality. LÄS MER