Sökning: "Distansarbete."

Visar resultat 1 - 5 av 715 uppsatser innehållade ordet Distansarbete..

 1. 1. The Impact of Instant Messaging Features on a Collaboration Platform's Usability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi; Lunds universitet/Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

  Författare :Erik Gilbertsson; Julius Malmström; [2023]
  Nyckelord :Collaboration Platforms; Instant Messaging; Chat; User-Centered Design; Usability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of online collaboration platforms has increased drastically in recent years with the rise of remote work. The focus of this Master thesis was to explore what impact different instant messaging features have on the usability of such collaboration platforms. LÄS MER

 2. 2. Att leda på distans. En kvalitativ studie om distansledarskap utifrån chefer och medarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joanna Ismael; Nathalie Johansson; [2022-02-16]
  Nyckelord :distansledarskap; distansarbete; efterföljare; kommunikation; social interaktion; kontroll och prestation;

  Sammanfattning : Distansarbete är en allmänt växande trend i organisationsvärlden och den rådande pandemin har gjort det till en angelägenhet för företagen i Sverige. En nyckelfaktor för organisatorisk framgång är ledarskap, vilket påvisar vikten av fungerande ledarskap även på distans. LÄS MER

 3. 3. Förändring i företagskultur under distansarbete. En kvalitativ studie kring hur företagsledare arbetar med företagskultur under distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Luis Ulrich; Otto Tjäder; [2022-02-16]
  Nyckelord :Företagskultur; institutionellteori; distansarbete; sociala aktiviteter;

  Sammanfattning : Företagskultur är ett populärt styrmedel i moderna organisationer. I och med pandemin som dragit in över världen under början av 2020 har de flesta företag anpassat sig och bedriver sin verksamhet på distans. LÄS MER

 4. 4. “Business as usual” - En kvalitativ studie om hur team påverkas av att plötsligt tvingas ställa om till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Hakefjord; Josefin Xia; [2022-02-16]
  Nyckelord :arbetsplats; distans; distansarbete; fysisk närvaro; närhet; plötslig; social identitet; sociala interaktioner; team;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur team påverkas av att plötsligt ställa om till att arbeta på distans, där arbetet har utgått från följande frågeställning: Hur påverkas team och professionella gruppers sociala identitet av att plötsligt tvingas ställa om till distansarbete? Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie med ett abduktivt förhållningssätt, vilken gör nedslag i organisationers aktuella situationer. Distansarbete och flexibla arbetsplatser är en pågående trend som leder till att fler organisationer väljer att tillämpa detta arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Hur har distansarbetet påverkat organisationskulturen och samhörigheten bland medarbetarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jasmin Elcheikh Ali; Suzan Malhi; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationskultur; distansarbete; samhörighet; fikastunder; kontors-baserat;

  Sammanfattning : I två år har Covid-19 drabbat världen över, från människor till företag och organisationer. Åtgärder för att minska smittspridningen har vidtagits, bland annat har kontorsbaserade företag ställt om och arbetat hemifrån. LÄS MER