Sökning: "Distansarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 452 uppsatser innehållade ordet Distansarbete.

 1. 1. En rättsdogmatisk studie om arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Hylander; [2022]
  Nyckelord :Key words: remote work; employer; employee; working environment; working from home; legislation; labor law. Nyckelord: Hemarbete; distansarbete; arbete hemifrån; kollektivavtal; arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket; arbetstagare; arbetsgivare; samverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Working from home is usually seen as something new and modern but it has been a part of society for hundreds of years. The purpose of this essay is to investigate if the regulations regarding the working environment are affected when an employee is working from home compared to the regular workplace. LÄS MER

 2. 2. Distansarbete och dess påverkan på anställda. Fördjupande förståelse för work-life balance och rollkonflikter.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi

  Författare :Benny Forssén; Saga Örvall; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kontoret kontra vardagsrummet – en kvalitativ studie om privatanställda tjänstemäns överväganden mellan att jobba hemifrån eller på förmånliga kontor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Julia Stoppelenburg; [2022]
  Nyckelord :Tjänstemän; kontoret; förmåner; distansarbete; time bind; regionbeteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många av dagens privata kontor erbjuder allt fler förmåner till sina anställda, såsom gym, gourmetrestauranger, simbassänger, kaféer med mera. I samband med pandemin har dock en snabb omställning till distansarbete skett, och värdet av kontor med lukrativa förmåner kan ifrågasättas. LÄS MER

 4. 4. Arbete utan ansikte : En intervjustudie om hur distansarbete påverkat HR-arbetares interaktioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Hägglund; Fanny Paulsen; [2022]
  Nyckelord :Distansarbete; HR; interaktion; roller; relationer; interaktionsritualer; främre region; bakre region.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi hur pandemin har påverkat Human Resources-arbetares (HR) interaktioner i arbetet. Genom intervjuer har vi undersökt det ökade distansarbetets påverkan på relation till kollegor, samt upplevelsen att ha hemmet och arbetet på samma plats. LÄS MER

 5. 5. “Hålla i hålla ut och sänka ribban efter de förutsättningar vi har” : En kvalitativ studie om chefers kommunikativa anpassningar när arbetet övergår till distans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Krantz; Josefine Hedström; [2022]
  Nyckelord :chefer; distansarbete; interaktion; kontroll;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa och diskutera de kommunikativa anpassningar som chefer upplever att de behövt göra när arbetet övergått till distans. De kommunikativa anpassningarna avser två övergripande teman. LÄS MER