Sökning: "Distansundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade ordet Distansundervisning.

 1. 1. - Svenska är ju grunden till allting! : En undersökning av svensklärares arbete med hemmasittare på distans.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johanna Novakovic Eklund; [2023]
  Nyckelord :Bedömning; Distansundervisning; Hemmasittare; Inramning; Klassifikation; Muntlig framställning; Problematisk frånvaro; Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka svensklärares arbete med hemmasittare. Detta görs genom att söka svara på följande frågeställningar:  Vad fokuserar svensklärare på och vilka avvägningar gör de i arbetet med hemmasittare?  Vilka framgångsfaktorer finns det när man jobbar med hemmasittares kunskaper i svenska? Undersökningens relevans motiveras med den betydelse både svenskämnet och fungerande skolgång har för elevers framtida utveckling. LÄS MER

 2. 2. ”Nu har jag lärt mamma bugga, hon har inte varit ute och dansat sen hon var 25!” : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas upplevelser av undervisningen – särskilt kopplat till dans - under Coronapandemin.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jan Graae-Nielsen; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract During the Corona pandemic, the Swedish upper secondary school was forced to conduct distance learning for several periods. Meanwhile, the teaching of dance is an area of physical education that historically has not been given the rightful space, and reports from Skolinspektionen indicates that dance teaching has been even more negatively affected by the Corona pandemic. LÄS MER

 3. 3. ”Jag kan inte säga att jag lärde mig något nytt… ” En fenomenologisk intervjustudie om distansundervisning i Bildämnet på gymnasienivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Sara Jasson; [2022-06-03]
  Nyckelord :Distansundervisning; Bildämnet; Praktiska tekniker i bildämnet; Distansundervisning på gymnasienivå; Motivation; motivation i bildämnet; Motivation på distans;

  Sammanfattning : Earlier research show that students during the Covid-19 pandemic were greatly affected by the subsequent implementation of distance education in upper-secondary school throughout Sweden. This study aims to explore students’ experiences of distance education, specifically related to the subject of Visual Art. LÄS MER

 4. 4. Hur har universitetslärarnas psykiska mående påverkats av distansarbete i och med Corona Pandemin?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Moslemi; Azhar Hussein; [2022-02-15]
  Nyckelord :distansarbete; ledarskap; psykisk välmående; organisation; Kommunikation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur universitetslärarnas psykiska mående påverkas av distansarbete i och med pandemin. Vi har med anledning av tidsbegränsningen även valt att avgränsa studien om distansarbetets påverkan på universitetslärares psykiska mående gentemot en naturvetenskaplig fakultet på Göteborgs universitet, då vi förutsätter att de flesta universitetslärare haft liknande upplevelser. LÄS MER

 5. 5. På annorlunda grunder - En studie om So- lärares erfarenheter av bedömning och betygsättning under fjärrundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Corneliusson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Covid-19; bedömning; avsedd läroplan; undervisad läroplan; bedömd läroplan; fjärrundervisning; distansundervisning; betygsättning; grundskolan;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker so-lärares erfarenheter av bedömning och betygsättning under den distans- och fjärrundervisning som kom med pandemin våren 2020. Studien utgår från en kvalitativ undersökning i form av informantintervjuer som gjorts både digitalt och personligen. LÄS MER