Sökning: "Distinktionsteori"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Distinktionsteori.

 1. 1. Forbrugerens paradoks : modekonsumtion i et samfund præget af bæredygtighedens ideologi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Nordholt; Sigrid Duekilde; [2019]
  Nyckelord :Sociale medier; Instagram; Konsumtion; Mode; Bæredygtighed; Moralsk økonomi; Identitet; Distinktionsteori; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dette studier undersøger modekonsumtion ud fra et bæredygtighedsperspektiv gennem at udforske forbrugeradfærd. Grundlaget for undersøgelsen er kvalitative interviews med ti respondenter, som alle er hyppige brugere af Instagram. Fokus i studiet er på Instagrambrug, tøjkonsumtion og bæredygtighed i forhold til overforbrug. LÄS MER

 2. 2. Arteprenören - artistskapet som en syntes av konst och företagande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Hellgren; Johannes Asplund; Victor Han Herzegh; [2009]
  Nyckelord :arteprenör; artistskap; autokratisering; entreprenör; populärmusik; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Arteprenören - artistskapet som en syntes av konst och företagande Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Johannes Asplund Victor Z. Hahn Magnus Hellgren Handledare: Elisabeth Kjellström Carl-Mikael Unger Examinator: Christer Kedström Fem nyckelord: arteprenör, artistskap, autokratisering, entreprenör, populärmusik Syfte: Beskriva, och förklara möjliga bakomliggande drivkrafter till tesen att förändrade förutsättningar inom musikbranschen har skapat nya möjligheter för artister att bli autokrata, samt att undersöka om det företagsekonomiska begreppet entreprenörskap kan berika förståelsen av dagens artistskap. LÄS MER