Sökning: "Distraktion"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet Distraktion.

 1. 1. Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att främja barns trygghet inför kirurgiska ingrepp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Maté; Vilma Nyman; [2022-02-09]
  Nyckelord :Preoperativa interventioner; barn; ångest; oro; kirurgiska ingrepp; sjuksköterska; Preoperative interventions; children; anxiety; surgical procedures; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn upplever ofta rädsla inför sjukhusvistelse och operation. Cirka 40–60% av alla barn som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp upplever rädsla och ångest. Detta kan få negativa konsekvenser för den postoperativa läkningen och framtida sjukhusbesök. LÄS MER

 2. 2. Distraktionsmetoder för att hjälpa barn som genomgår venpunktion på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eleonora Johansson; Ellen Johansson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Akutmottagning; barn; distraktioner; rädsla; smärta; venpunktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barn får berätta vad de upplever som jobbigast att utsättas för inom vården nämner flera venpunktion. Barn kan förknippa venpunktion med både smärta och rädsla och det kan bli en traumatisk situation om de inte får hjälp att hantera detta. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder vid venpunktion av barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Stöckel; Jennifer Svahn; [2022-01-13]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; barn 6-12 år; venpunktion; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venpunktion av barn är ett vanligt förekommande vårdmoment som förknippas med obehag. Forskning har visat att det är viktigt att barns smärta vid venpunktion åtgärdas eftersom det annars kan få negativa konsekvenser vid framtida vårdmöten. LÄS MER

 4. 4. Djurterapi vid psykisk ohälsa : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erica Djup; Kim Andersson; [2022]
  Nyckelord :Assisterad djurterapi; behandlingsalternativ; patientperspektiv; psykiatri; psykisk ohälsa; Animal assisted therapy; complementary treatment; mental illness; patient perspective; psychiatry;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djur har sedan lång tid tillbaka integrerat med människor i både vårdande och praktiska syften. Var tredje besök i primärvården beror på psykisk ohälsa och sjuksköterskans roll är att främja patientens välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. ”Alltså grejen är det, det som var extra anpassningar då, det har alla nu” : En kvalitativ studie om hur lärare och specialpedagoger beskriver sitt arbete med digitala verktyg för att främja skrivutvecklingen för elever i behov av extra stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Vilma Melin; [2022]
  Nyckelord :digital tools; extra support; writing difficulties; writing development; Swedish education; digitala verktyg; extra stöd; skrivsvårigheter; skrivutveckling; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Den aktuella studien lyfter fram hur elever i behov av extra stöd utvecklar sitt skrivande med hjälp av digitala verktyg. Digitala verktyg är en del av undervisningen idag och blir ständigt en mer omfattande del eftersom digitaliseringen i samhället kontinuerligt utvecklas. LÄS MER