Sökning: "Distribuerade simuleringar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Distribuerade simuleringar.

 1. 1. Implementation av centraliserad Multihop Routing med High Level Architecture : En empirisk undersökning av kontextspecifika heuristiker för effektiv grafsökning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lukas Pohlman; [2021]
  Nyckelord :Distributed simulations; High Level Architecture; Routing algorithms; Graphsearch; Distribuerade simuleringar; High Level Architecture; Routingalgoritmer; Grafsökning;

  Sammanfattning : I detta arbete har en trådad simulator tagits fram enligt standarden High Level Architecture (HLA). Simulatorn är kapabel att avgöra den kortaste vägen från alla noder till alla andra noder i ett radionätverk med 200 noder på i genomsnitt 263 millisekunder. LÄS MER

 2. 2. Anti-Islanding Protection in Distribution Grids

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jianan Zhang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The growing number of distributed generation in the electrical system increasesthe risk of unintentional islanding. Power system islanding is the eventthat a part of the grid is continuously powered by the distributed generation,while it is already electrically separated from the power grid[1]. LÄS MER

 3. 3. Centralized Model Predictive Control of a Vehicle Platoon

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Mattsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A centralized model predictive controller for longitudinal control of a vehicleplatoon is designed based on previous work on a distributed platooningcontroller. The vehicles in the platoon track a varying speed referenceand a constant timegap to the preceding vehicle. LÄS MER

 4. 4. Hash-based Eventual Consistency to Scale the HDFS Block Report

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :August Bonds; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The architecture of the distributed hierarchical file system HDFS imposes limitations on its scalability. All metadata is stored in-memory on a single machine, and in practice, this limits the cluster size to about 4000 servers. LÄS MER

 5. 5. Benchmarking of Smart Grid Conceptsin Low-Voltage Distribution Grids

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Odilia Bertetti; [2017]
  Nyckelord :Smart Grid; Grid Integration; Distributed Generation; Electric Vehicles; Photovoltaic; Battery Storage; Heat Pump; Flexibility; DigSILENT PowerFactory.; Smart Grid; Nätintegration; Distribuerad Generation; Elfordon; Solceller; Batterilagring; Värmepump; Flexibilitet; DigSILENT PowerFactory;

  Sammanfattning : Due to increasing penetration of decentralized variable renewable energy generators and the increasing demand of electrical power due to the electrification of the heat and transport sectors, low voltage grids are facing critical problems. Deviation of the permitted voltage range and local overloads of the grid equipment, are the two main issues that are compromising a smooth distribution grid operation. LÄS MER