Sökning: "Distributed Energy Production"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Distributed Energy Production.

 1. 1. Costly Remedial Actions Coordination

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Quentin Willaime; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy sector is evolving and the role of the Transmission System Operator (TSO)must adapt to these new changes. In fact, the energy transition modies both the natureof the production sources by integrating intermittent energies and the classical structureof the grid, going from a centralized topology to a distributed topology. LÄS MER

 2. 2. Xi Production in pp Collisions at Different Multiplicity and Spherocity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Martin Angelsmark; [2019]
  Nyckelord :Particle Physics Quark Gluon Plasma ALICE LHC CERN Xi Baryon Transverse Spherocity Multiplicity; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The protons and neutrons that make up the atoms in our Universe are part of a larger group of particles called hadrons. Hadrons have an inner structure consisting of the elementary particles called quarks. The interaction of the quarks is described by the quantum field theory quantum chromodynamics. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av värmeförluster i andra och tredje generationens fjärvvärme : Genom simuleringar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Victor Hansen; [2019]
  Nyckelord :Fjärrvärme; värmeförluster; betongkulvert; asbestcementrörledningar; simulering;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer är 50 % av alla lokaler och bostäder använder fjärrvärme som värmekälla. Fjärrvärmens grundtanke är att centralisera värmeproduktionen och producera värme storskaligt vid ett eller flera värmeverk. LÄS MER

 4. 4. Beräkningsmodell för vinddistribuerad snöackumulation i Överumans avrinningsområde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Leona Paraschaki; Linda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :SNODDAS; calculation model; Sheltering Index; snow accumulation; wind distribution; SNODDAS; beräkningsmodell; Sheltering Index; snöackumulation; vinddistribuering;

  Sammanfattning : En stor del av Sveriges energiproduktion kommer från vattenkraftverken. Dessa kraftverk använder sig av vattenmagasin för att hålla kvar vattenmassa och dammar för att reglera det vattenflöde som ger upphov till energiproduktionen. LÄS MER

 5. 5. The effects on animal welfare, production and economy when using feed blocks for sheep

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ebba Ekholm; [2019]
  Nyckelord :feed blocks; sheep; ewes; growing lambs; economy; welfare; health; production;

  Sammanfattning : Feed blocks are a feed product where certain ingredients are mixed together, to createa solid block. The goal is to provide the animals with a small supply of nutrients at atime, such as energy, protein and minerals. In large sheep countries like the UK, thefeed blocks fill a function under certain conditions. LÄS MER