Sökning: "Distributed Ledger Technology"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Distributed Ledger Technology.

 1. 1. Rätten och Blockkedjetekniken: Om decentraliserade system, kryptotillgångar och rättslig hantering av tekniska innovationer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lindqvist; [2022-01-28]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; Crypto-Assets; Cryptocurrency; d´Apps; Decentralization; Decentralized Applications; Decentralized Exchanges; DeFi; Digitalization; Distributed Ledger Technology; DLT; Regulatory Issues; Smart Contracts; Tokens; Virtual Assets;

  Sammanfattning : This project explores the intersection of blockchain technology and the law. The aim of this project is to illustrate the legal and regulatory challenges regarding blockchain technology and its applications, and to examine how these issues are dealt with from a legal perspective. LÄS MER

 2. 2. Service Management for P2P EnergySharing Scenarios Using Blockchain--Identification of Performance of Computational efforts

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ragadeep Patha; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; p2p energy trading; Hyperledger fabric; computational parameters; performance evaluation.;

  Sammanfattning : Peer-to-Peer energy trading enables the prosumers and consumers to trade their energy in a simple services.By this the energy users have possibility to have a surplusshare of energy without any interruptions[1]. LÄS MER

 3. 3. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 4. 4. Could blockchain tracing help textile managers achieve the UN Sustainable Development Goals?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Ernesto Riveiro La Greca; Adam Turesson; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; Fashion; Supply chain; Sustainability; Distributed ledger technology; Blockchain tracing; Traceability; Transparency; Management; Digitalization.; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines how blockchain tracing can be implemented in the textile industry through an exploratory and inductive qualitative multi-methodological approach. First, it provides an extensive background relevant to the field of blockchain tracing implementation in textile retailers. LÄS MER

 5. 5. A Multidisciplinary Analysis of Cyber Security in the Swedish Space Industry : Evaluating the possibilities for stakeholder cooperation and distributed ledger technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Datorteknik

  Författare :Linnea Palmqvist; Hillevi Nilsson; [2022]
  Nyckelord :School of Entrepreneurship; Cyber Security; space; space industry; satellite; Unibap; Entreprenörskolan; cybersäkerhet; rymd; rymdindustri; satellit; Unibap;

  Sammanfattning : During the last decades, the space sector has gone through many changes; more private actors have joined, the dependence on space assets has increased, and the threat of cyberwarfare and private cyber attacks is growing. With this recent development, one wonders how we can ensure cyber security in such a specific industry. LÄS MER