Sökning: "Distributionslogistik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Distributionslogistik.

 1. 1. City logistics - The potential of consolidating goods in the city of Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Rabi Baravdish; Nemrod Barkarmo; [2017]
  Nyckelord :citylogistik; samlastning; datainsamling; logistik; urbana godstransporter; distributionslogistik;

  Sammanfattning : Postnord, DHL och Schenker är de tre största transportbolagen i Norrköpings stad och utför idag merparten av distributionen av gods. Inom Norrköpings stadskärna levereras varor dagligen till stadens olika gallerior samt butiker innanför promenaderna (norra, södra, östra) och Kungsgatan. LÄS MER

 2. 2. Metod för att mäta förändring av city logistik : - En casestudie på Sandvikens kommun

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Jenny Lindberg; Alexander Nelson; [2012]
  Nyckelord :City logistik; Samlastning; Konsolidering; Transportlogistik; Distributionslogistik;

  Sammanfattning : To distribute goods to customers in urban areas is necessary to support the economic and social development in the cities, but has consequences that affect both residents of cities as well as the environment. The environmental effects of these types of transport involves not only the emissions of various pollutants, but also an increased noise level inside the cities. LÄS MER

 3. 3. Lagercentralisering inom distributionslogistik - Hur påverkas transportutförandet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Liljesson; Henrik Dahlkvist; [2011-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Godstransporter är nödvändiga för att underhålla industri, näringsliv ochkonsumtion, och för att samhället ska fungera är det således viktigt medeffektiva logistiklösningar. En genomgående trend bland företag är attcentralisera sina lagerstrukturer. LÄS MER

 4. 4. Framtidens distributionslogistik : - Effekter av en ökad centralisering hos ABB i Västerås

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLogistik; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Rickard Berzelius; Karin Borggren; [2009]
  Nyckelord :centralisering; logistikkapabilitet; kapabilitet; ABB; logistik; konsolidering; koordinering; samordning; transport;

  Sammanfattning : Executive SummaryThis final thesis has examined the effects of an increased centralization and better coord­in­ation of the distribution logistics at ABB in Västerås. The company is today strongly decent­ralized and there is a minimum of collaboration between the 20 business units. LÄS MER

 5. 5. Avancerade planeringssystem som beslutsstöd vid produktions- och distributionsplanering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Jim Andersson; [2006]
  Nyckelord :Supply Chain Planner; SCP; Supply Chain Management; SCM; Avancerade planeringssystem; APS; Logistik; Lantmännen; Distributionslogistik; Huvudplanering;

  Sammanfattning : Logistik och Supply Chain Management som koncept har fått en ökad uppmärksamhet de senaste åren. Ett föråldrat synsätt på organisationen som en samling vertikala enheter som fungerar autonomt byts ut mot en vision om en flödesorganisation där ett helhetsgrepp om verksamheten och djupare samarbeten med leverantörer och kunder står i fokus. LÄS MER