Sökning: "Distriktssjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Distriktssjuksköterskor.

 1. 1. Covid-19 pandemins påverkan på distriktssköterskans arbetssituation : Med fokus på det hälsofrämjande arbetet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Bredin; Xhulieta Daka; [2020]
  Nyckelord :Covid-19; Distriktssköterska; hälsofrämjande arbete; primärvård; samarbete; kvalitativa intervjuer; förändrad arbetssituation;

  Sammanfattning : I distriktssköterskans yrkesroll ingår det att arbeta hälsofrämjande och behovet av detta uppfattas aldrig varit större. För att kunna bedriva detta arbete krävs tid och utrymme. Den pågående Covid-19 pandemin har medfört att vården har omorganiserats utefter det vårdbehov som skapats. LÄS MER

 2. 2. Är samverkan mellan hemsjukvård och mobila specialistteam nyckeln till hållbar vård utifrån patientperspektivet? : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elina Danhäll; Emma Telléus; [2019]
  Nyckelord :mobil närvård; mobila specialistteam; hemsjukvård; samverkan; patientcentrerad vård; patientperspektiv; helhetssyn;

  Sammanfattning : Allt fler patienter med komplexa vårdbehov vårdas idag i hemmet. I takt med den allt mer avancerade vården ses brister i samordning av patientens vård då vanligtvis många vårdgivare är inkopplade men ingen tar ett helhetsansvar. Mobil närvård har då skapats med mobila specialistteam som utgår ifrån närliggande sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Distriktsjuksköterskans berättelser om att motivera patienter med fetma till livsstilsförändring : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cecilia Magnusson; Andrea Standar; [2018]
  Nyckelord :distriktssjuksköterskor; livsstilsförändring; motivation; vårdande relation; fetma; intervjustudie;

  Sammanfattning : Den vuxna svenska befolkningen med fetma ökar och det finns risk för en ökad ohälsa. Vuxna med fetma kan gå ner i vikt, utmaningen är att bibehålla den minskade vikten. Därför behövs en långsiktig strategi för att bibehålla de nya levnadsvanorna. Ska levnadsvanor förändras behöver en livsstilsförändring göras. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans och distriktssköterskans inställningar till patienter med fetma inom primärvården : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofie Strindberg; Marie Tibbling; [2018]
  Nyckelord :fetma; inställningar; primärvården; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Förekomsten av fetma har ökat de senaste decennierna. Inom primärvården vårdas patienter med fetma, följdsjukdomarna är många och kostar samhället mycket pengar. Gävleborg har en högre andel personer med fetma än genomsnittet i riket. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av uppföljning via öppenvård efter utskrivning från sluten psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Charlotta Nordström; Ellinor Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; uppföljning; distriktssköterska; intervju; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad 2;

  Sammanfattning : Distriktssjuksköterskor som arbetar i öppenvården möter i sin profession patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom. Som distriktssjuksköterska har man en viktig roll när det gäller uppföljning och fortsatt vård av patienter med psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och i världen. LÄS MER