Sökning: "Distriktssköterska. Hemsjukvård. Kompetens. Förskrivningsrätt. Arbeta förebyggande. Kvalitativ studie."

Hittade 1 uppsats innehållade orden Distriktssköterska. Hemsjukvård. Kompetens. Förskrivningsrätt. Arbeta förebyggande. Kvalitativ studie..

  1. 1. Distriktssköterskans kompetens i hemsjukvården

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

    Författare :Malin Kardos; Jenny Kristoffersson; [2023]
    Nyckelord :Distriktssköterska. Hemsjukvård. Kompetens. Förskrivningsrätt. Arbeta förebyggande. Kvalitativ studie.; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Brist på slutenvårdsplatser och den åldrande befolkningen har lett till att allt fler svårt multisjuka äldre vuxna vårdas i hemmet. Ansvarsområdena i hemsjukvården är komplexa och mycket ligger på distriktssköterskans förmåga att i en komplicerad miljö kunna fatta avancerade beslut och göra bedömningar av patienters behov och hälsotillstånd. LÄS MER