Sökning: "Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete mot övervikt och"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete mot övervikt och.

  1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att använda Fysisk aktivitet på Recept. Med specifikt fokus på överviktiga/ obesa patienter

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Jenna Khalil; Josefina Åkerberg; [2013]
    Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; Primärvård; Övervikt; Fysisk aktivitet på recept FaR ; Erfarenheter; Distriktssköterska; Adipositas; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Fysisk inaktivitet är förknippat med sjukdomar och orsakar stora kostnader för samhället. Fysisk aktivitet på recept är en metod där patienten får ett individuellt anpassat recept på fysisk aktivitet(FaR). LÄS MER