Sökning: "Diva B-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Diva B-uppsats.

 1. 1. Karlstad som evenemang- och affärsstad : En turismvetenskaplig studie om Karlstads förutsättningar och utmaningar för evenemang- och affärsturism, samt hur dem kan användas som strategi till utveckling och vilka effekter som kan identifieras.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Amanda Hjert; William Nygren; [2018]
  Nyckelord :turism; evenemang; affärsturism; konferenser; Karlstad; B-uppsats; turismvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Byggcykel eller cykeltur? : En studie av byggcykelteorins tillämpbarhet på 1900-talets Sverige

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jenny Holmquist; [2018]
  Nyckelord :Byggcykler; ekonomisk historia; inkomster; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : I denna b-uppsats testas Lennart Schöns byggcykelteori genom att löneinkomster för arbetare inom byggnadsindustrin jämförs med träindustriarbetares och järn- stål- och kopparverksarbetares löneinkomster. Antagandet för uppsatsen är att om byggcykelteorin stämmer så kommer den reala löneutvecklingen följa ett cykliskt mönster som sträcker sig över en 20-årsperiod. LÄS MER

 3. 3. Utopiska premisser och praktiska exempel : Att få vara barn i spänningsvidden mellan läroplan och vuxenstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Fährstedt; Sophia Notman; [2016]
  Nyckelord :Democracy; discourse; students participation; values; values work; Demokrati; diskurs; elevers delaktighet; värdegrund; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : In this study, our aim is to problematize the curriculum's core values through practical examples drawn from observations in children’s recreation centers. We want to examine the premises and common assumptions that are written up in the elementary school, pre-school and recreation center curriculum (Lgr11), in relation to current values on the ideal pupil and how these can be problematized. LÄS MER

 4. 4. "Sätts skickligheten alltid främst vid tillsättningen av en statlig tjänst?" - En juridisk B-uppsats om förtjänst, skicklighet och könsdiskriminering : PA-programmet, Arbetsrätt B

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannah Schaffer; Åsa Karlsson; Karin Lirén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kuna Yala – Effekter av lokal involvering inom destinationsutvecklingen : B-uppsats

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adam Jakobsson; Pontus Lindberg; [2014]
  Nyckelord :Community based tourism; Destination development; San Blas Islands; Kuna Yala; Lokalsamhällsbaserad turism; Destinationsutveckling; San Blasöarna; Kuna Yala;

  Sammanfattning : This essay has examined how the local community is involved with the tourism development on the San Blas islands and how it effects the destinations development. The method of choice has been a qualitative interview with an operator that offers trips to the destination. LÄS MER