Sökning: "Divan"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Divan.

 1. 1. La luna en tres obras poéticas de Federico García Lorca

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Madelene Lindqvist; [2013]
  Nyckelord :la luna; la muerte; metáfora; símbolo;

  Sammanfattning : La Luna en tres obras poéticas de Federico García Lorca trata de atender el significado de la luna en la obra lorquiana. El objetivo es investigar como la luna se presenta en las obras elegidas para ver si solo tiene una significación mortal en la obra lorquiana o si la hipótesis de que la luna tiene una significación variada se cumple. LÄS MER

 2. 2. Opera i Stockholm, Galärvarvet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Viktor Zapata Ekemark; [2011]
  Nyckelord :opera; stockholm; galärvarvet; djurgården;

  Sammanfattning : Att tänka opera:Vi kan ge det nya operahuset många betydelser. Det kan vara ett skal, som inrymmer möjligheten att skapa konst. Vi kan hoppas på att det blir en mötesplats, ett nytt rum. Det kan ses som en symbol, en signatur för staden Stockholm. LÄS MER