Sökning: "Diversity doll"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Diversity doll.

 1. 1. THE USE OF DIVERSITY DOLLS IN EARLY EDUCATION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Georgia Kaloti; [2020-09-09]
  Nyckelord :Diversity doll; empathy; preschool; special needs;

  Sammanfattning : Aim: The objectives of the study is first to identify how children respond on anEmotional level to the diversity doll withspecial educational needs and secondly, to examine whether the diversitydoll creates empathy as an important anti-bias approach.Theory: The theoretical framework used in this study is Bandura’ssocial learning theory (1977). LÄS MER

 2. 2. Lilla Hjärtats två ansikten : En diskursanalys av debatten om en barnboksfigur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Forssell; [2015]
  Nyckelord :Lilla Hjärtat; debatt; stereotyp; barnlitteratur; barnboksfigur; blackface; mångfald;

  Sammanfattning : In the autumn of 2012 the fictional character “Lilla Hjärtat” created by the Swedish authorand illustrator Stina Wirsén, became a much-discussed topic in Swedish media. Thisfollowing the premiere of the children’s film “Liten Skär och alla små brokiga”.Stina Wirsén is an established and well-acclaimed name in children’s literature. LÄS MER