Sökning: "Dividend Irrelevance Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Dividend Irrelevance Theory.

 1. 1. Utdelningsförändring och dess drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Thålin; Hugo Eskedahl; [2022]
  Nyckelord :Board of directors; dividend; board composition; inside ownership; gender diversification; Bolagsstyrelser; utdelning; styrelsesammansättning; internt ägande; könsdiversifierade styrelser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka sambandet om huruvida bolag ökar eller minskar sin utdelning när olika styrelse och VD specifika variabler förändras. Undersökta variabler avser andel kvinnor i styrelsen, styrelsens storlek och styrelsemedlemmars interna aktieinnehav. LÄS MER

 2. 2. Patterns and Determinants of Payout Policy in the 21-st Century : A study of the Nordic Countries.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tatiana Silva da Costa; Abubacarr Sidy Nyassi; [2021]
  Nyckelord :Firms’ factors; cash dividends; share repurchases; payout ratio; Dividend Irrelevance Theory; Signaling Theory; Agency Theory; Life-cycle Theory; Substitution and Flexibility Hypotheses;

  Sammanfattning : Payout policies is one of the most discussed topics in corporate finance. Since Miller & Modigliani (1961) dividend irrelevance theory, which was based on perfect markets, many theories have been developed in order to incorporate market imperfections to payout decisions. LÄS MER

 3. 3. Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse? : En kvantitativ studie om sambandet mellan ett företags utdelningspolicy och företagets genomsnittliga kapitalkostnad hos svenska noterade företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Kindlund; Andreas Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Dividend policy; Weighted average cost of capital; Signaling theory; The irrelevance of a dividend policy; Trade-off theory; Utdelningspolicy; Genomsnittlig kapitalkostnad; Signalteori; Utdelningspolicyns irrelevans; Trade-off teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse?   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.   Författare: Pontus Kindlund och Andreas Wallgren   Handledare: Catherine Lions   Datum: 2018–01   Syfte: Tidigare forskning undersöker oftast utdelningspolicyns betydelse för investerarna. LÄS MER

 4. 4. Vad förklarar förändringen i nästa års utdelning? - En undersökning av kreditbetygets påverkan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Johansson; Joel Johannesson; Albin Lagerqvist; [2016]
  Nyckelord :Utdelning; Kreditbetyg; Logistisk regression; Signalteori; Stickiness of dividend; STOXX 600; Belåningsgrad; Investeringar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this thesis is to examine what explains cor-porations’ future dividend change. More explicit this thesis in-tends to examine the effects of a change in credit rating as well as examine if previously observed relationships holds on the Euro-pean market. LÄS MER

 5. 5. Determinants of dividend policy

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Svensson; Victor Thorén; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Dividend is a much-debated subject and has been compared to a puzzle with no sole solution to explain why firms pay dividend. Many academics have tried to determine what company variables determines a firm’s dividend policy. These studies have provided different explanatory variables to explain why firms pay dividends. LÄS MER