Sökning: "Dividend Yield"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Dividend Yield.

 1. 1. Does sustainability affect dividend policy? : A panel data study on Nordic firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Johansson; Alexander Fahlén; [2019]
  Nyckelord :Dividend policy; Dividend payout ratio; ESG; Sustainability; Agency theory; Signaling theory;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between corporate sustainability and dividend policy in the Nordic countries. In the field of finance, the importance of corporate sustainability is growing, particularly in the Nordic countries, which excel in global sustainability rankings. LÄS MER

 2. 2. Do Dividend Yields Affect a Stock Price's Volatility? : Does the Miller & Modigliani Theroem apply to the Euronext and London Stock Exchange?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Joe Hoffmann; Nicholas Marriott; [2019]
  Nyckelord :Dividend Yield; Stock Price Volatility; Bird in Hand Theory; BIHH; Miller Modigliani; MM Theorem; LSE; Euronext; FTSE; Euronext-100;

  Sammanfattning : Background: Investors around the globe have debated, for more than 40 years, about whether the dividend yield has an influence on a stock’s price or not. There are different theories supporting both sides. These theories, however, often simplify the real world and therefore may not apply fully. LÄS MER

 3. 3. The Value of Dividends : The effect of dividend exposure on stock returns

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Börjesson; Harald Lindström; [2019]
  Nyckelord :Dividend investing; Value effect; Size effect; Risk-adjusted performance; Dividend yield; Stock returns;

  Sammanfattning : This paper aims to examine if firms listed on Nasdaq Stockholm with dividend exposure yield higher risk-adjusted returns than firms without dividend exposure. Using a data set consisting of observations between 2000-2017 we test the difference in mean risk-adjusted return, measured by the Sharpe ratio, between securities with different levels of dividend exposure. LÄS MER

 4. 4. The Moat of Finance : Does Complexity Reward the Private Investor?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Svanberg; Daniel Max; [2019]
  Nyckelord :Price to Earning; Price to Book; Dividend Yield; Multi-ratio Strategies; Efficient Market Hypothesis; Modern Portfolio Theory; Excess Returns; Alpha and Stockholm Stock Market.;

  Sammanfattning : This paper evaluates the ability of single and multi-ratio investment strategies, such as P/E, P/B, Magic Formula and Piotroski F-score, to generate excess returns and positive alpha values on the Stockholm Stock Market. Performances of the strategies tested are compared to the Stockholm Stock Market as a whole, also known as the index “OMXSPI”. LÄS MER

 5. 5. Går det att förutspå framtiden med hjälp av aktieutdelning? : Resultat och lönsamhet på Nasdaq Stockholm över 20 år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Måhl; Ellinore Vinberg; [2019]
  Nyckelord :Behavioral finance; Corporate finance; Dividends; Dividend signaling hypothesis; Aktieutdelning; Beteendeekonomi; Finansiell ekonomi; Utdelningssignalering;

  Sammanfattning : Inom finansiell ekonomi finns en seglivad teori om att utdelningsändringar innehåller information om framtida ekonomiska resultat. Aktiemarknaden reagerar i enlighet med teorin på så vis att aktiekursen stiger när utdelningen höjs, och tvärtom, vilket har dokumenterats i ett flertal studier. LÄS MER