Sökning: "Dividend policy"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Dividend policy.

 1. 1. Does sustainability affect dividend policy? : A panel data study on Nordic firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Johansson; Alexander Fahlén; [2019]
  Nyckelord :Dividend policy; Dividend payout ratio; ESG; Sustainability; Agency theory; Signaling theory;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between corporate sustainability and dividend policy in the Nordic countries. In the field of finance, the importance of corporate sustainability is growing, particularly in the Nordic countries, which excel in global sustainability rankings. LÄS MER

 2. 2. Dividend or Stock Repurchases? : US 2012 Tax Increase and Its Implication on Payout Policy

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Dwina Larsson; Renato Rios Benavides; [2019]
  Nyckelord :Repurchases; Dividends; Taxes; Payout policy;

  Sammanfattning : Problem: Stock repurchases, and dividends have been a topic of academic interest for decades. Researchers have been trying to understand the determinants of payout policies and the conjunctural relationship between dividends and repurchases. That is, under which circumstances is one preferred over the other. LÄS MER

 3. 3. Är utdelningar aktiemarknadens fyrtorn? : En eventstudie om tillkännagivande av utdelning och dess påverkan på börsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Olsson; Axel Oppmark; [2019]
  Nyckelord :Dividend announcement reaction; dividend policy; dividend; stock returns; Tillkännagivande av utdelning; utdelningspolicy; utdelning; aktieavkastning;

  Sammanfattning : Trenden med stort fokus på utdelning bland investerare håller i sig år 2019 och storbolagen förväntas betala ut över 250 miljarder svenska kronor. Bolag undviker att sänka sin utdelning, oavsett om det går bra eller dåligt, för att inte ge signaler om negativa framtidsutsikter. LÄS MER

 4. 4. Do Dividend Yields Affect a Stock Price's Volatility? : Does the Miller & Modigliani Theroem apply to the Euronext and London Stock Exchange?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Joe Hoffmann; Nicholas Marriott; [2019]
  Nyckelord :Dividend Yield; Stock Price Volatility; Bird in Hand Theory; BIHH; Miller Modigliani; MM Theorem; LSE; Euronext; FTSE; Euronext-100;

  Sammanfattning : Background: Investors around the globe have debated, for more than 40 years, about whether the dividend yield has an influence on a stock’s price or not. There are different theories supporting both sides. These theories, however, often simplify the real world and therefore may not apply fully. LÄS MER

 5. 5. Utdelningar och Lokal Klientel-Effekt : En Studie på den Svenska Aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Sigfridsson; Peter Öhman; [2019]
  Nyckelord :Utdelningar; lokal klientel-effekt; utbetalningspolicy; investerarbeteende; äldre investerare;

  Sammanfattning : Despite being a well-documented topic, dividends remain polarizing in academia. Whilst early 21st century research suggested that the use of dividends would be overtaken by stock repurchases recent reports indicate that the use of dividends is increasing. One theorized cause for this discrepancy is the Local Clientele Effect. LÄS MER