Sökning: "Djihad Mukahhal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Djihad Mukahhal.

  1. 1. Det gör inget om det går långsamt - så länge du inte stannar : En kvalitativ studie om arbetet på språkintroduktionsprogrammet med fokus på studie- och yrkesvägledning och kartläggning av nyanlända elever

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Djihad Mukahhal; Jasmin Mukahhal; [2017]
    Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; kartläggning; nyanlända elever; språkintroduktionsprogrammet;

    Sammanfattning : Skolor och kommuner har ställts inför nya utmaningar och fått utveckla strategier i mottagandet av nyanlända elever vilket ställer större krav på skolpersonal. Organiseringen av språkintroduktionsprogrammet ser olika ut i kommunerna. Skolverket har utformat ett material med riktlinjer för kartläggningen av nyanlända elever. LÄS MER