Sökning: "Djupinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet Djupinlärning.

 1. 1. Deep Learning with Importance Sampling for Brain Tumor MR Segmentation

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Hanna Westermark; [2021]
  Nyckelord :Deep learning; importance sampling; segmentation; convolutional neural networks; MRI; brain tumour; Djupinlärning; importance sampling; segmentering; faltningsnätverk; MRI; hjärntumör;

  Sammanfattning : Segmentation of magnetic resonance images is an important part of planning radiotherapy treat-ments for patients with brain tumours but due to the number of images contained within a scan and the level of detail required, manual segmentation is a time consuming task. Convolutional neural networks have been proposed as tools for automated segmentation and shown promising results. LÄS MER

 2. 2. Enhancing Simulated Sonar Images With CycleGAN for Deep Learning in Autonomous Underwater Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Aron Norén; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; Sonar; Simulation; GAN; cycleGAN; YOLO-v4; Data Sparsity; Uncertainty Estimations; Djupinlärning; maskininlärning; sonar; simulering; GAN; cycleGAN; YOLO-v4; gles data; osäkerhetsanalys;

  Sammanfattning : This thesis addresses the issues of data sparsity in the sonar domain. A data pipeline is set up to generate and enhance sonar data. The possibilities and limitations of using cycleGAN as a tool to enhance simulated sonar images for the purpose of training neural networks for detection and classification is studied. LÄS MER

 3. 3. Explainable Deep Learning Methods for Market Surveillance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Jonsson Ewerbring; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; Explainable Deep Learning; XAI; Market Surveillance; Djupinlärning; Maskininlärning; Förklarbar Djupinlärning; XAI; Marknadsövervakning;

  Sammanfattning : Deep learning methods have the ability to accurately predict and interpret what data represents. However, the decision making of a deep learning model is not comprehensible for humans. This is a problem for sectors like market surveillance which needs clarity in the decision making of the used algorithms. LÄS MER

 4. 4. Djupinlärning på sinogram för bildrekonstruktion från spektral CT

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Adam Ågren; Dennis Åkerström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med den nya utvecklingen av fotonräknande datortomografi med möjligheter till lägre stråldoser kommer även krav på bättre metoder för brusreducering och bildrekonstruktion. För att lösa detta problem föreslås appliceringen av ett neuralt nätverk för att filtrera bort brus och rekonstruera bilderna. LÄS MER

 5. 5. Deep Learning for Chromosome Segmentation with Uncertainty Estimation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Arvid Norström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Karyotyping, the process of pairing and ordering chromosomes, is an important tool for cytogenetic analysis to detect chromosome abnormalities. A trained specialist analyses the resulting image of the karyotyping, known as a karyogram, paying attention to the size, shape, and number of the chromosomes. LÄS MER