Sökning: "Djupinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet Djupinlärning.

 1. 1. Deep Learning with Importance Sampling for Brain Tumor MR Segmentation

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Hanna Westermark; [2021]
  Nyckelord :Deep learning; importance sampling; segmentation; convolutional neural networks; MRI; brain tumour; Djupinlärning; importance sampling; segmentering; faltningsnätverk; MRI; hjärntumör;

  Sammanfattning : Segmentation of magnetic resonance images is an important part of planning radiotherapy treat-ments for patients with brain tumours but due to the number of images contained within a scan and the level of detail required, manual segmentation is a time consuming task. Convolutional neural networks have been proposed as tools for automated segmentation and shown promising results. LÄS MER

 2. 2. Djupinlärning på sinogram för bildrekonstruktion från spektral CT

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Adam Ågren; Dennis Åkerström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med den nya utvecklingen av fotonräknande datortomografi med möjligheter till lägre stråldoser kommer även krav på bättre metoder för brusreducering och bildrekonstruktion. För att lösa detta problem föreslås appliceringen av ett neuralt nätverk för att filtrera bort brus och rekonstruera bilderna. LÄS MER

 3. 3. Instance Segmentation of Multiclass Litter and Imbalanced Dataset Handling : A Deep Learning Model Comparison

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Rolf Sievert; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Multiclass; Deep learning; Instance segmentation; Object segmentation; Iterative stratification; Mask R-CNN; DetectoRS; Imbalanced dataset; Classification; Detection; Segmentation; Litter; Trash; TACO; COCO; MMDetection; Multinomial; Cybercom; AI; Artificial intelligence; Land-based litter; Computer vision; Maskininlärning; Djupinlärning; Instanssegmentering; Objektsegmentering; Mask R-CNN; DetectoRS; Obalanserat dataset; Klassificering; Detektion; Segmentering; Skräp; TACO; COCO; MMDetection; Multinomial; Cybercom; AI; Artificiell intelligens; Datorseende;

  Sammanfattning : Instance segmentation has a great potential for improving the current state of littering by autonomously detecting and segmenting different categories of litter. With this information, litter could, for example, be geotagged to aid litter pickers or to give precise locational information to unmanned vehicles for autonomous litter collection. LÄS MER

 4. 4. Application of Deep Q-learning for Vision Control on Atari Environments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Jim Öhman; [2021]
  Nyckelord :Reinforcement learning; Atari 2600; Deep Q-learning; Myopic Agents; Vision Control; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The success of Reinforcement Learning (RL) has mostly been in artificial domains, with only some successful real-world applications. One of the reasons being that most real-world domains fail to satisfy a set of assumptions of RL theory. LÄS MER

 5. 5. Flight Sorting Algorithm Based on Users’ Behaviour

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Qingyan Ben; [2021]
  Nyckelord :Ranking systems; recommendation systems; machine learning; deep learning; data balance; Rankningssystem; rekommendationssystem; maskininlärning; djupinlärning; databalans;

  Sammanfattning : The model predicts the best flight order and recommend best flight to users. The thesis could be divided into the following three parts: Feature choosing, data-preprocessing, and various algorithms experiment. LÄS MER