Sökning: "Djupintervju"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Djupintervju.

 1. 1. En riktig vänskap? En studie om vad som bidrar till att åskådare skapar en parasocial interaktion med en influencer på Youtube

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Freja Bonnevier; Emma Holm; [2019]
  Nyckelord :Parasocial interaktion; tvåstegshypotes; personligt budskap; opersonligt budskap; YouTube; influencer; sändare-mottagare modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med en deduktiv utgångspunkt undersöka vad som bidrar till att urvalsgruppen idag skapar en parasocial interaktion med influencers på YouTube samt vad följderna av detta blir. I genomförandet av denna uppsats har en kvantitativ metod och två kvalitativa metoder använts som utgjort grunden för de empiriska data. LÄS MER

 2. 2. Processförbättring inom Scanias reservdelsavdelning : en studie om kommunikationen och arbetsflödet inom POR-processen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Anna Årmarker; Britta Kihlström; [2019]
  Nyckelord :Improvement; comunication; lean; process; Förbättringsarbete; kommunikation; lean; process; visuell styrning.;

  Sammanfattning : The study has been carried out at the spare parts department at Scania AB. The department works with a process called Phase Out Request (POR). The company works according to Lean and in the POR process many bottlenecks arise and production stops when products are phased out. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ undersökning av högskolestudenters smartphoneanvändning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ella Persson; Fanny Marhaug; Max Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Smartphone; Domesticering; Digitalisering; Djupintervju; Högskolestudenter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte har varit att förstå hur studenters smartphone inkorporeras i deras vardag med fokus på fritid och studieliv. Vi har utfört djupintervjuer med fem studenter i åldrarna 21-26 för att förstå vilken roll smartphonen har i deras liv och hur den används. LÄS MER

 4. 4. Det mångfacetterade rummet. : Rektors tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cristina Tiljander; [2019]
  Nyckelord :Rektor; särskilt stöd; frirum; specialpedagogik; skolorganisation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa rektorers tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med särskilt stöd. Med en hermeneutisk ansats kopplad till pragmatism, främst kritisk pragmatism, och frirumsteorin, samt med djupintervju som verktyg utgör tre centrala frågor utgångspunkten för undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Gränssnittets makt : En studie av användares upplevelse av rapporteringsfunktionen på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Malin Van den Poel; [2018]
  Nyckelord :Social media; user interface; user experience; power; empowerment; reporting; design; Sociala medier; gränssnitt; användarupplevelse; makt; egenmakt; rapportering; design;

  Sammanfattning : Technology is increasingly becoming a natural part of our everyday lives, and in addition to this the research field of interaction design becomes increasingly more important. Design, usability and user experience shape how we now communicate with each other, which today mainly happen through social media. LÄS MER