Sökning: "Djur och äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden Djur och äldre.

 1. 1. A group of Swedish speakers’ performance on Swedish adaptations of the Bedside WAB-Rand CLQT : The performance of cognitively and linguistically nonimpaired adults on measures of language and cognition and its relationship to verbal fluency

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sam Skogström; [2024]
  Nyckelord :CLQT; bedside WAB-R; aphasia; cognition; verbal fluency tests; CLQT; bedside WAB-R; afasi; kognition; ordflödestest;

  Sammanfattning : There are currently no Swedish norms for the bedside version of the Western Aphasia Battery (B-WAB-R) and the Cognitive Linguistic Quick Test (CLQT). It is unknown whether age, gender, and education influence performance in a Swedish context. LÄS MER

 2. 2. HUNDENS BETYDELSE FÖR PENSIONÄRERS UPPLEVELSE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kim Ryttersson; Hannah Gonzalez Lahtinen; [2023-04-13]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hälsa och välbefinnande; hundägarskap; transition; pensionering;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet äldre har ökat i befolkningen och idag förväntas friska levnadsår efter 65 år för kvinnor i Sverige vara: 16,6 år och för män: 15,9 år. I Sverige finns det cirka 2,5 miljoner pensionärer. Att gå i pension innebär en transition. LÄS MER

 3. 3. Echinacea purpurea vid symtomlindring av akuta luftvägsinfektioner : Har Echinaforce® och extrakt av Echinacea purpurea effekt vid behandling av hosta och feber under influensa A?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amina Smrkovic; [2023]
  Nyckelord :Echinacea purpurea; influensa;

  Sammanfattning : Bakgrund Influensa är en akut respiratorisk infektion som orsakas av ett negativt RNA-virus. Insjuknade i influensa sker ofta under vintertid. Influensa finns i fyra olika typer, A-D. A är den vanligaste sorten under influensasäsong och påverkar både människor och djur, medan D påverkar främst grisar och nötkreatur. LÄS MER

 4. 4. Djurs betydelse för den äldre människans hälsa: En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ann Gustavsson; Moa Magnusson; [2023]
  Nyckelord :Djur; Kvalitativa studier; Hälsa; Äldre människan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara äldre förknippas och beskrivs med olika begränsningar så som olika sjukdomar och funktionsnedsättningar men även ensamhet och ett beroende av hjälp från andra. Det är omvårdnadspersonalens uppgift att se till att kompensera den äldres förluster och funktionsnedsättningar. LÄS MER

 5. 5. Hundars påverkan på äldres hälsa relaterat till ensamhet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karl Engdahl; Maria Bogedal Öholm; [2023]
  Nyckelord :Dogs; Elderly; Health; Human-Animal Interaction; Loneliness; Ensamhet; Hundar; Hälsa; Interaktion mellan människa och djur; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär tio procent av Sveriges befolkning har rapporterat känslor av ensamhet. Det är ett utbrett problem, särskilt bland äldre och beskrivs öka risken för bland annat depression, suicidalitet, kardiovaskulär sjukdom samt generell mortalitet. LÄS MER