Sökning: "Djur på c"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Djur på c.

 1. 1. Simulation av djur : En inblick i flera djurs upplevelse i samma miljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Anton Eriksson; Benjamin Bernhardsson; Sebastian Nerman; [2022]
  Nyckelord :Speldesign; perspektiv; simulation; spel; realism.;

  Sammanfattning : I denna undersökning tar vi upp hur via speldesign kan forma en mer realistisk simulation av hur flera djur inklusive människa interagerar i en gemensam miljö. I den gestaltade simulationen så skiljer syn samt färger. LÄS MER

 2. 2. Biokol som tillsats i vallensilage utfodrat till mjölkraskvigor : inverkan på konsumtionsförmåga, smältbarhet, träckens konsistens och färg, samt djurens renhet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ida Milton; [2022]
  Nyckelord :Biokol; Smältbarhet; Vallensilage; Aktivt kol; Mjölkraskvigor; Konsumtionsförmåga; Träckkonsistens; Färg; Renhet;

  Sammanfattning : Biokol är en produkt som tillverkas av organiskt material eller biomassa i en process som kallas pyrolys, då materialet upphettas i en temperatur från 350 till 1000 ̊C i en syrefri miljö. Biokol är lagringsstabil under lång tid innan den bryts ned och fungerar därför som kolsänka. LÄS MER

 3. 3. Allelopatisk förmåga hos Cannabis sativa L. (Hampa) och dess potential som biologisk bekämpning av ogräs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Rasmus Lundell; [2022]
  Nyckelord :Cannabis sativa; allelopati; biologisk kontroll; fytoremediering; ogräs; sekundärmetaboliter;

  Sammanfattning : Sedan människan började kultivera växter har ogräsbekämpning varit en viktig del av odlingen. Under det senaste halvseklet har användningen av kemiska bekämpningsmedel blivit allt vanligare men i takt med att vi sett risker har lagstiftarna tvingats reglera användningen samtidigt som odlare söker alternativ. LÄS MER

 4. 4. Kött- och benmjöl i fjäderfäfoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Madeleine Persson; [2022]
  Nyckelord :kött och benmjöl; svin; fjäderfä; slaktkyckling; foder; gris;

  Sammanfattning : I samband med utbrottet av Bovin Spongiform Ecefalopati (BSE) i Storbritannien utfärdades ett förbud mot utfodring av kött- och benmjöl till livsmedelsproducerande djur. År 2021 godkändes en ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 999/2001 som innebar ett godkännande att utfodra fjäderfä med animaliskt protein från gris. LÄS MER

 5. 5. Lentivirus hos små idisslare : en fallbeskrivning av lentivirus i en svensk getbesättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Hedlund Salenstedt; [2021]
  Nyckelord :get; lentivirus; kaprin artrit encefalit; maedi; visna; SRLV; CAE; MV; CAEV; VMV;

  Sammanfattning : Lentivirus är ett genus bestående av icke-onkogena virus i virusfamiljen Retroviridae, subfamilj Orthoretrovirinae, som karaktäriseras av lång inkubationstid, snabb mutationstakt och en omfattande motståndskraft mot värdens immunförsvar. Lentivirus som infekterar får och getter går under det gemensamma namnet small ruminant lentivirus (SRLV). LÄS MER