Sökning: "Djurs påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Djurs påverkan.

 1. 1. Djur i klassrummet : Uppfattningar och upplevelser med reptiler och insekter i klassrummet av elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Emilia Claesson; [2021]
  Nyckelord :Affection of animals; pupils perceptions; reptiles; insects; classroom pets; Djurs påverkan; elevers uppfattningar; reptiler; insekter klassrumsdjur;

  Sammanfattning : Djur kan påverka människor på många olika sätt. Djur kan påverka människors fysiska hälsa genom att sänka kolesterolhalten och blodtryck, de minskar även stress och ångest. Att använda sig av djur i undervisningen påverkar även barn. LÄS MER

 2. 2. The impact of imagesize reduction andcontrast adjustmenton brain cellcounting with U- Net

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Onegård; Pontus Cowling Mantefors; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the quest for understanding diseases, aging and the human experience neuroscientists and researchers want to simulate both human and animal brains. This has created a demand for measuring brain cell counts and densities throughout the different sections of the brain. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie av konventionellt och veganskt läder : Med hänsyn till ekonomi, funktionella egenskaper, miljö och etik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lukas Kågström; Anton Cederberg; [2020]
  Nyckelord :Konventionellt läder; veganskt läder; Piñatex; ekonomi; funktionella egenskaper; miljö; etik; hållbarhet; kromgarvat läder; vegetabiliskt garvat läder; pu-läder; reishi; garvning; mycoworks; greenwashing;

  Sammanfattning : Läderindustrin har funnits i flera århundraden och läder används ofta tack vare materialets slitstarka egenskaper. De senaste åren har kunskapen och även intresset kring hållbarhet och djurs rättigheter ökat. Detta har lett till ökande efterfrågan på veganska alternativ till läder. LÄS MER

 4. 4. Hur kan mjölkkors välfärd påverkas av olika inhysningssystem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Linnea Emmoth; [2020]
  Nyckelord :bete; beteende; fysiologi; hälsa; lösdrift; mjölkko; uppbundet; inhysningssystem; välfärd;

  Sammanfattning : Djurvälfärd är ett aktuellt ämne som bland annat påverkas av djurets inhysningssystem. Syftet med detta kandidatarbete var att studera hur olika inhysningssystem påverkar mjölkkornas välfärd. Mjölkkor hålls i olika typer av inhysningssystem, inomhus i lösdrift, uppbundet inomhus, eller utomhus. LÄS MER

 5. 5. Djur som en del av vården på särskilda boenden för äldre : - En kvalitativ studie om enhetschefers erfarenheter och upplevelser av djurs inverkan på boende- och arbetssituationen på särskilda boenden för äldre

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Lina Fastesson; [2020]
  Nyckelord :Äldre; äldreomsorg; särskilt boende; djur; ledarskap; enhetschefer; arbetssituation;

  Sammanfattning : Arbetssituationen på särskilt boende för äldre är ansträngd med begränsade resurser och ökat krav på effektivitet. För att få en arbetsgrupp att känna sig tillfreds med sin arbetssituation krävs ett gott ledarskap och en fungerande arbetssituation. LÄS MER