Sökning: "Djursjukvården"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Djursjukvården.

 1. 1. Följsamhet till basala hygienrutiner inom djursjukvården och hur egenkontroll påverkar följsamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Charlotta Kamaterou; [2021-11-22]
  Nyckelord :Hygienrutiner; Djursjukvården;

  Sammanfattning : Introduktion: Förebyggande arbete för att begränsa smittspridning inom djursjukvården är viktigt ur flera aspekter, inte minst för att motverka uppkomst av antibiotikaresistens. Basala hygienrutiner som handhygien är grundläggande i detta arbete, men kunskapen om följsamhet och faktorer som påverkar följsamheten inom djursjukvården är begränsad p. LÄS MER

 2. 2. Utförandet av klovård på hund och dess utmaningar : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Eva-Fanny Svenningsson; Johanna Håkansson; [2021]
  Nyckelord :friskvård; hund; hundägare; klovård; svårigheter; vardagsskador; vardagsskötsel;

  Sammanfattning : Klovård är en nödvändig och profylaktisk åtgärd i hundägarskapet för att undvika vardagsskador relaterade till klorna. Dock omnämns klovård enbart flyktigt i litteratur och forskning trots rapporter från Jordbruksverket som visar på att bristen på klovård är en bidragande orsak till försämrad djurvälfärd. LÄS MER

 3. 3. Tandresorption hos hund : en enkätstudie om kunskapen hos svenska hundägare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emmy Ellesjö; Moa Jagenheim; [2021]
  Nyckelord :djur; djuromvårdnad; djursjukskötare; husdjur; prevalens; rotresorption; TR; veterinär;

  Sammanfattning : Tandresorption (TR) är en sjukdom som drabbar flera djurarter. Prevalensen hos svenska hundar ligger på 17,9 %. Det finns flera olika varianter av TR och de två som främst drabbar hundar är extern inflammatorisk resorption och extern ersättningsresorption. LÄS MER

 4. 4. En intervjustudie med fokus på funktionalitet samt utveckling av perifer venkateter kopplat till infusioner inom smådjurssjukvården : innehållande en första utvärdering av produkten ReLink®

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annika Vinnå; Sara Dahl; [2021]
  Nyckelord :backventil; infusion; intervjustudie; komplikationer; perifer venkateter; PVK; ReLink®;

  Sammanfattning : Det är vanligt att perifer venkateter (PVK) används på patienter i stationärvård inom djursjukvården och syftet med denna studie var att undersöka vilka problem som upplevs vid användning av PVK. Även vilka för- och nackdelar som upplevs med de kopplingar mellan PVK och intravenösa infusioner som används idag samt om det kan finnas ett behov av en annan typ av koppling undersöktes. LÄS MER

 5. 5. Rehabilitering inom djuromvårdnad : vad gör djursjukskötaren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lowa Åström; Linnea Lagergren; [2021]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; djursjukskötare; kunskap; lagstiftning; rehabilitering;

  Sammanfattning : Rehabilitering är ett relativt nytt område inom djursjukvården som har expanderat de senaste åren. På djurkliniker och djursjukhus arbetas det dagligen med rehabilitering där många professioner är inblandade, bland annat djursjukskötare. LÄS MER