Sökning: "Djurskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet Djurskydd.

 1. 1. Det svenska djurskyddet - En förvaltningsrättslig och straffrättslig produkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Slatter; [2021]
  Nyckelord :Djurskydd; Djurplågeri; Förvaltningsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish regulation of animal welfare is based on two parallel systems, administrative law and penal law. Both systems are unique and contributes to the possibility of correctly applying law and regulations. LÄS MER

 2. 2. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mia-Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :djurvälfärd; djurvälfärdsbedömning; djurskydd; ren; renskötsel; klimatförändring;

  Sammanfattning : Renen i Sverige är ett semidomesticerat hjortdjur som under tusentals år har anpassat sig till klimatet i norr. Alla i Sverige har rätt att äga en ren men det är enbart samer som får bedriva renskötsel. LÄS MER

 3. 3. Hur djurskyddshandläggare upplever och påverkas av medias rapportering av djurskydd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Frida Landgren; [2021]
  Nyckelord :djurskydd; djurvälfärd; media; djurskyddshandläggare; offentlig kontroll;

  Sammanfattning : Interest in animal welfare is increasing in Sweden as well as the rest of Europe, and criticism is aimed towards intensive livestock production. In order to ensure compliance with the Swedish animal welfare legislation, the County Adiministrative Boards (CABs) are carrying out official control at animal premises. LÄS MER

 4. 4. Djurens bästa vänner : Djurskydd, djurplågeri, och kultur i den svenska efterkrigstidens riksdagsdebatter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Gustav Furubjelke; [2021]
  Nyckelord :animal rights; animal cruelty; animal welfare; post-war Sweden;

  Sammanfattning : While public opinion and previous research on the emergence of the first comprehensive animal welfare law in Sweden in 1944 has regarded it as a natural development of the animal welfare debates around the turn of the century, new research on the subject has problematized this view, instead pointing out the law of 1944 as a discursive break, in which the “animal welfare regime” emerged out of the previous “anti-cruelty regime”. This study focuses on the period of time after this break, from 1944 to 1973, examining this relatively unexplored part of Swedish animal welfare history by turning to the parliamentary debates of the time and looking at which practices were problematized and on which grounds, as well as how the line was drawn between acceptable animal use and unacceptable animal (ab)use. LÄS MER

 5. 5. Hur svenskt djurskydd framställs i lantbruksmedia

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Fridlund; [2021]
  Nyckelord :djurskydd; djurskyddslagstiftning; djurskyddskontroll; lantbruk; media;

  Sammanfattning : Animal welfare is a debated topic in modern society. In order to set a minimum standard of animal welfare, Sweden have a governmental legislation and a system of official animal welfare control. Unfortunately, there seems to be a resistance from farmers toward the control, at least if one is to believe what is written in the agricultural media. LÄS MER