Sökning: "Djurskyddslagstiftning"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Djurskyddslagstiftning.

 1. 1. Behovet av social kontakt hos hästar (Equus ferus caballus) : uppfyller dagens lagstiftning behovet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ebba Josephson; [2020]
  Nyckelord :häst; equus ferus caballus; socialt behov; social kontakt; djurskydd; djurskyddslagstiftning; välfärd;

  Sammanfattning : In the literature, horses are described as social animals who live together in herds. Despite this, the most common housing system in Sweden is individual boxes. According to Swedish legislation this is legal as long as the horses have daily physical contact with at least one other horse. LÄS MER

 2. 2. Djurskyddslagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv - En studie av svenskt djurskydd genom tiderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Gyllenhammar; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; djurskyddslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar djurskydd ur ett rättsutvecklingsperspektiv från tiden innan vår tidräkning och fram till idag. Jag redogör för de ideologiska och filosofiska strömningar som lett fram till de olika förändringar som skett under århundradena. LÄS MER

 3. 3. Synen på djur och rättigheter i svensk djurskyddslagstiftning : En lagstiftningsanalys med utgångspunkt i Tom Regans rättighetssyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Almroth; [2019]
  Nyckelord :Tom Regan; the rights view; animal rights; subjects-of-a-life; Tom Regan; rättighetssynen; djurrätt; djurskydd; livssubjekt;

  Sammanfattning : Tom Regans rättighetssyn används för att granska svensk djurskyddslagstiftning och undersöka lagstiftningens syn på djur och rättigheter. Både den nu gällande djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddslagen (2018:1192) som träder i kraft den 1 april 2019 granskas. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av getters (Capra hircus) rörelse- och sociala behov : med fokus på uppdateringen av getternas föreskrifter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Wennergren; [2019]
  Nyckelord :get; Capra hircus; socialkontakt; djurskydd; djurskyddslagstiftning; djurhållning; lösdrift; uppbundet; artfrände; välfärd;

  Sammanfattning : I Sverige fanns det 2018 ungefär 20 000 getter i Sverige. De hölls antingen som hobbygetter, i näringsverksamhet eller i utbildningsverksamhet. Den tama geten som lever i Sverige kommer ursprungligen från den vilda geten och har därför samma beteenden. Getter används av människan främst för att få dess skinn, mjölk och kött. LÄS MER

 5. 5. I djurens intressen - En granskning av djurvälfärden i svensk djurskyddslagstiftning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnéa Ljungar Chapelon; [2018]
  Nyckelord :rättsvetenskap; djurrätt; djurvälfärd; singer; animal rights law; djurskyddslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Djurrätt är ett växande ämne som engagerar många. Denna uppsats handlar om djurrätt och specifikt om djurvälfärd i den svenska djurskyddslagen. Den 1 april nästa år träder en ny, historisk, djurskyddslag i kraft. LÄS MER