Sökning: "DnD"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet DnD.

 1. 1. Samtal spelar roll. En samtalsanalytisk undersökning av rollspelet Dungeons and Dragons

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vincent Andersson; [2021-02-01]
  Nyckelord :rollspel; samtalsanalys; CA; DnD; Dungeons and Dragons; ramanalys; interaktion;

  Sammanfattning : Fantasyrollspel som Dungeons and Dragons som kombinerar strategiskt tänkande och regelsystem med dramatisk gestaltning och improviserad fiktion väcker frågan hur spelare skiljer mellan rollen som sina fiktiva alter egon och rollen som deltagare i spelet. Rollspel utspelar sig i deltagarnas fantasi och i det samtal som förs mellan dem. LÄS MER

 2. 2. Modeling BOD removal in free watersurface constructed wetlands with variable residence time-based methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Degefu Yohannes Sebro; [2021]
  Nyckelord :BOD removal; Free water-surface constructed wetlands; VART-BOD; models; dynamic diffusion zone; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Constructed wetlands (CWs) have been applied for several years in the removal process pollutants from secondary treatment plants and stormwater. In this paper, the Variable Residence Time (VART) model for solute transport in streams was extended to simulate the BOD removal process in free water surface flow constructed wetlands (FWS CWs). LÄS MER

 3. 3. Från moralpanik till rumsrent : en kvalitativ analys av medias rapportering runt ämnet dungeons and dragons på 1980-talet och 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cim Tjäderborn; Joel Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Dungeons and dragons; Gestaltningsteori; Media; Drakar och demoner; populärkultur; d d; dnd.;

  Sammanfattning : Antal ord i uppsatsen12 398Problemformulering och syfteI den här studien är syftet att se hur rapporteringen av Dungeons & Dragons har förändratssom populärkultur i media. Genom att se hur det såg ut på 1980-talet och hur det såg ut under2010-talet. LÄS MER

 4. 4. Kostnadsbesparingar i en alternativ distributionsstruktur - Bra! Men hur? : En fallstudie på Svenssons i Lammhult

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Petter Nilsson; Olle Albrektson; [2017]
  Nyckelord :Distribution Process; Distribution Structure; Distribution Channel; Logistics Costs; Distribution Costs; Distribution Network Design DND ; Direct Delivery; Drop-Shipping; Product Calculation; Value Stream Costing; Distributionsprocess; Distributionsstruktur; Distributionskanal; Logistikkostnader; Distributionskostnader; Distributionsnätverksdesign; Direktleverans; Produktkalkylering; Value Stream Costing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företag kan använda sig av flera olika distributionsprocesser för att leverera produkter till kunder och alla dessa distributionsprocesser innebär olika kostnader, förutsättningar och hinder. Distributionskostnaden består av transport-, hanterings-, lagrings- och informationskostnad och utgör hos många företag en stor andel av de totala produktkostnaderna. LÄS MER