Sökning: "Documentacion"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Documentacion.

 1. 1. Un análisis etimológico de los mexicanismos en la novela mexicana Como agua para chocolate de Laura Esquivel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Nadja Charters-Rowe; [2008]
  Nyckelord :mexicanismos; análisis etimológico; Como agua para chocolate; Laura Esquivel;

  Sammanfattning : Síntesis:El diccionario de la Real Academia de la lengua define un mexicanismo como ‘vocablo, giro o modo de hablar propio de los mexicanos’, y este trabajo es el resultado de una investigación sobre los mexicanismos en la obra literaria Como agua para chocolate escrita por la autora mexicana Laura Esquivel (1989). Aparte de investigar la presencia de mexicanismos, el objetivo general de este trabajo ha sido investigar la etimología de los mexicanismos presentados en este mismo libro para seguir la pista del origen, la primera documentación, el cambio de la forma y significado desde su primera documentación hasta hoy. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation för programförändring Carta

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Eduardo Zumaeta; [2007]
  Nyckelord :Documentation; Dokumentation; Documentacion;

  Sammanfattning : Carta är ett datasystem som är skapat av SMS Meer, Tyskland och som används av Rörverk 6 på Ovako i Hofors vid rörtillverknings processen. Systemet är placerat i ett Reducerverk, som man använder till processreglering, för processtyrning av Streckreducerverket, och som processadministration med en Central database för att sköta kommunikation mellan olika datasystem anknutna till Rörverk 6, och som planeringsverktyg för att få fram samtliga data för rörtillverknings processen. LÄS MER

 3. 3. Network Independent Quality of Service : The role of Authentication, Authorization, and Accouting in a roaming environment

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Jesús Miguel Guitérrez Barquín; [2006]
  Nyckelord :IP; DIAMETER; Roaming; AAA; Charging; QoS;

  Sammanfattning : With the increasing shift to the Internet Protocol [3] for all networks and the desire of telecommunications service providers to offer new value to their customers, the need exists to coordinate the delivery of end-to-end quality of service so that providers may offer new services to support their customer’s applications. The key objective of the EuQoS project is to research, integrate, test, validate, and demonstrate end-to-end QoS technologies to support advanced QoS-aware applications over multiple, heterogeneous research, scientific, and industrial network domains. LÄS MER