Sökning: "Dodgeball"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Dodgeball.

 1. 1. Sambandet mellan könsintegrerat utövandeoch självbestämmandemotivation inom dodgeball

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Calle Centerlund; Pierre Corvellec; Joel Nilsson; [2021-08-30]
  Nyckelord :Dodgeball; Idrott; Könsintegrerad; Mixed; Motivation; Multipelregressionsanalys; SDT;

  Sammanfattning : Dodgeball är en snabbt växande sport där målet är att eliminera motståndare genom att kasta bollar på varandra. Sportens tävlingskategorier innefattar dam, herr samt mix (könsintegrerad) och träning utförs framför allt i den sistnämnda. LÄS MER

 2. 2. Dodgeballspelare och psykisk hälsa under COVID-19 : En tvärsnittsstudie i England och Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nathalie Ruck; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; Dodgeball; Lagsport; Psykisk hälsa; COVID-19; Dodgeball; Mental health; Team sports;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysisk aktivitet är en friskfaktor för psykisk hälsa och COVID-19 har bidragit till att aktiviteter för vuxna atleter har ställts in till viss mån. Elitatleter har kunnat utöva sina sporter. LÄS MER