Sökning: "Doktor Glas Hjalmar Söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Doktor Glas Hjalmar Söderberg.

 1. 1. Vad gör du med oss, Doktor Glas? : Karaktärsframställning, berättargrepp och effekt i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Karaktärsframställning; Karaktärsbeskrivning; Narratologi; Berättarteori; Effekt; Affekt; Berättargrepp; Psykologi;

  Sammanfattning : Doktor Glas by the Swedish author Hjalmar Söderberg, was published over a hundred years ago, in 1905 in Sweden. Söderberg received both praise and criticism, the latter getting more attention because of the novel's unethical plot about a doctor that murders his patient to save the woman he secretly adores. LÄS MER

 2. 2. Man vill bli älskad : En litterär analys av manlighet i Doktor Glas och Gregorius

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Sörbrand; [2019]
  Nyckelord :Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Gregorius; Bengt Ohlsson; Maskulinitet; Manlighet; Litteratur; Sekelskiftet 1900;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en litterär analys gjorts av maskuliniteter i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Bengt Ohlssons Gregorius. Uppsatsen har avgränsats till att enbart studera karaktärerna Glas och Gregorius. Den teori som främst använts är R. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER

 4. 4. "Du skall icke fråga!" : Opålitligt berättande i Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Rachel Namakula Joy; [2017]
  Nyckelord :Unreliable Narration in Doktor Glas by Hjalmar Söderberg;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om doktor Glas i Hjalmar Söderbergs roman med samma namn är en opålitlig berättare. Detta görs genom att undersöka varför, hur och vad han skriver. LÄS MER

 5. 5. Identitetskris : En posthumanistisk läsning av Hjalmar Söderbergs Doktor Glas

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteratur

  Författare :Mikaela Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Posthumanism; Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Posthumanistisk läsning;

  Sammanfattning : I Identitetskris undersöks ambivalensen hos den fiktiva figuren doktor Glas. En svängande osäkerhet tar sig uttryck genom såväl karaktärens självsyn som genom de större frågor som karaktären ställer sig om människan och dess varande. LÄS MER