Sökning: "Doktor Glas"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Doktor Glas.

 1. 1. ”Den lilla kvinnoblomman med det ljusa silkeshåret” : En komparativ studie av Helgagestalten i Doktor Glas (1905) och Gregorius (2004)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alva Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Doktor Glas; Gregorius; Hjalmar Söderberg; Bengt Ohlsson; intertextualitet; kvinnogestaltning; Helga Gregorius; genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad gör du med oss, Doktor Glas? : Karaktärsframställning, berättargrepp och effekt i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Karaktärsframställning; Karaktärsbeskrivning; Narratologi; Berättarteori; Effekt; Affekt; Berättargrepp; Psykologi;

  Sammanfattning : Doktor Glas by the Swedish author Hjalmar Söderberg, was published over a hundred years ago, in 1905 in Sweden. Söderberg received both praise and criticism, the latter getting more attention because of the novel's unethical plot about a doctor that murders his patient to save the woman he secretly adores. LÄS MER

 3. 3. Man vill bli älskad : En litterär analys av manlighet i Doktor Glas och Gregorius

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Sörbrand; [2019]
  Nyckelord :Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Gregorius; Bengt Ohlsson; Maskulinitet; Manlighet; Litteratur; Sekelskiftet 1900;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en litterär analys gjorts av maskuliniteter i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Bengt Ohlssons Gregorius. Uppsatsen har avgränsats till att enbart studera karaktärerna Glas och Gregorius. Den teori som främst använts är R. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER

 5. 5. Från Ondskan till Doktor Glas : En studie i hur lärare motiverar litteraturval och en undersökning i vilka böcker som använts i undervisningen på högstadie- och gymnasienivå under 2016-2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Pia Fält; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER