Sökning: "Doktor Glas"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Doktor Glas.

 1. 1. Lättläst flanördiktning? : En komparativ studie av Hjalmar Söderbergs stil i lättläst tappning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Vinci Wedebrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur en lättläst version av Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas skiljer sig stilistiskt från originalverket. Det som analyseras är skillnaderna i tempo, styrkan i adjektiven och adverben samt hur stilfigurer används. Studien utgörs av två delundersökningar. LÄS MER

 2. 2. "Doktor Glas är som en turkisk såpa" : Om lärares val av litteratur i svenska som andraspråk på gymnasieskolans yrkesprogram

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Eriksson; Lisa Marcusson; [2022]
  Nyckelord :svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats redovisar en kvalitativ studie med syftet att undersöka vad lärare i svenska som andraspråk inom två av gymnasieskolans yrkesförberedande program grundar sina val av litteratur på, samt vad syftet med litteraturläsningen är. Undersökningen består av semistrukturerade intervjuer med sex lärare i svenska som andraspråk, verksamma inom gymnasieskolans yrkesförberedande program, mer specifikt vård- och omsorgsprogrammet samt handels- och administrationsprogrammet. LÄS MER

 3. 3. ”En begravning är i alla fall ett stort nöje för en kvinna av hennes klass” : Om klasskillnaderna i Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Molly Ericsson; [2021]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; Doctor Glas; Marxism; class; Lukács; Hjalmar Söderberg; Doktor Glas; marxism; klass; Lukács;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to examine how the concept of class, based upon György Lukács theory of reflection, is shown in the novel Doctor Glas by the author Hjalmar Söderberg. Class is also compared to its relation to locations mentioned in the novel. LÄS MER

 4. 4. ”Den lilla kvinnoblomman med det ljusa silkeshåret” : En komparativ studie av Helgagestalten i Doktor Glas (1905) och Gregorius (2004)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alva Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Doktor Glas; Gregorius; Hjalmar Söderberg; Bengt Ohlsson; intertextualitet; kvinnogestaltning; Helga Gregorius; genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad gör du med oss, Doktor Glas? : Karaktärsframställning, berättargrepp och effekt i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Karaktärsframställning; Karaktärsbeskrivning; Narratologi; Berättarteori; Effekt; Affekt; Berättargrepp; Psykologi;

  Sammanfattning : Doktor Glas by the Swedish author Hjalmar Söderberg, was published over a hundred years ago, in 1905 in Sweden. Söderberg received both praise and criticism, the latter getting more attention because of the novel's unethical plot about a doctor that murders his patient to save the woman he secretly adores. LÄS MER