Sökning: "Dokumentärer"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Dokumentärer.

 1. 1. Utanförskap som gemenskap : En kvalitativ studie om internationellt adopterades känsla av tillhörighet och motståndsstrategier mot utanförskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Milena Ghirmay; Suada Dani; [2020]
  Nyckelord :Adoptionsfamilj; Tillhörighet; Motståndsstrategier;

  Sammanfattning : Diskursen om internationell adoption har de senaste åren varit omdiskuterat och utvecklats från att tidigare ha utgått från adoptivföräldrars perspektiv till att idag fokusera på adoptivbarnens upplevelser samt deras rättigheter. De som adopterades på 60-90 talet är idag vuxna och lyfter upp både positiva och negativa erfarenheter om att växa upp i sammanhang där de inte alltid passat in utseendesmässigt. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju mördarhysteri just nu” - En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Veronica Härebo; [2019]
  Nyckelord :True crime; kvinnligt intresse; mental förberedelse; the informationgap theory; morbid nyfikenhen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Veronica Härebo Titel: ”Det är ju mördarhysteri just nu” – En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Mimmi Barmark Sociologiska institutionen, vårterminen 2019 Intresset för true crime tycks vara väldigt stort just nu. Det finns mängder av dokumentärer, podcasts och filmer som tillhör genren true crime. LÄS MER

 3. 3. Film som didaktiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tamara Cifuentes Nunez; Dominika Takacova; [2019]
  Nyckelord :Dokumentärer; Film i historieundervisningen; Historiebruk; Historiemedvetande; Källkritik; Spelfilmer;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att ta reda på hur lärare använder film som didaktiskt verktyg i klassrummet på grundskolan 7–9. Film är så pass populär och närvarande i elevernas liv utanför skolan att den konkurrerar med skolan om uppmärksamhet. Lärarna som vi intervjuade pratade om fördelar med att visa film i historieundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Tvångsvård. Finns det en gråzon mellan LVM och LPT?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samsjuklighet; missbruk; psykisk sjukdom; tvångsvård;

  Sammanfattning : På hösten 2018 riktades blickarna mot vården i Sverige. Inte vilken del av vården som helst utan den som berör två av de kanske mest utsatta grupperna i samhället, missbruksvården och psykiatrin. LÄS MER

 5. 5. Artister mår bra av att må dåligt ... eller? En empirisk studie av hur sambandet mellan psykisk ohälsa och konstnärskap skildras i dokumentären Avicii: True Stories

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cissela Larsson; William Aleman; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; artist; konstnärskap; mytologi; representation; diskurs ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how the documentary Avicii: True Stories can be related to the myth of the suffering artist. In which way does the movie consolidate with the notion of mental illness being a fundamental and constructive part of creativity; conversely, how does it challenge the myth? The study is based on the theory of Representation by Stuart Hall and the theory of Mythology by Roland Barthes. LÄS MER