Sökning: "Dokumentärfilm"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Dokumentärfilm.

 1. 1. ”Alla förtjänar en rättvis historieskrivning” : En narrativ analys av dokumentärserien Samernas tid (2017)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Olivia Jansson; [2022]
  Nyckelord :Samer; dokumentärfilm; orientalism; narrativ; minoriteter; urfolk; maktrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur berättelsen om samerna framställs i den tredelade historiska dokumentärserien Samernas tid som är producerad av utbildningsradion. För att kunna besvara studiens övergripande syfte om hur berättelsen om samernas historia framställs, har en narrativ analys använts. LÄS MER

 2. 2. Dokumentärens dramaturgi : Hur dramaturgin i personporträtt har förändrats under de fyra senaste årtiondena

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Filip Karlquist; Viktor Rundlöf; [2022]
  Nyckelord :Dramaturgi; Dokumentärer; Film; Regissör; Quentin Tarantino;

  Sammanfattning : Dramaturgi är en viktig komponent i skapandet av dokumentärfilmer. Men den kan gestaltas i olika former och filmskapare väljer ofta olika typer av dramaturgiska val när de skapar dokumentärer. LÄS MER

 3. 3. COACHING : - VAD SÄGER DU?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Britt-Marie Larsson; [2022]
  Nyckelord :Coach Coaching; Coachning; Förebilder Role model; Lärande Utveckling; Dokumentärfilm;

  Sammanfattning : ÄMNE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Coaching innebär fokus på mål, handlingsåtagande, starka sidor, resurser, lösningar och lärande. En del av samarbetet mellan coach och fokusperson är upplevelsen av att bemästra uppgifter och situationer genom återkoppling. LÄS MER

 4. 4. Ett könskrig tar form : Skapandet av sanningsanspråk i dokumentärfilmen Könskriget (2005)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Johanna Helle; [2021]
  Nyckelord :Könskriget; sanningsanspråk; dokumentärfilm; sanning; Dokument Inifrån; Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige; Roks;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen granskar dokumentärfilmen Könskriget från 2005 i syfte att undersöka hur filmstilistiska val formar dess sanningsanspråk. Eftersom uppsatsens genomförande förutsätter att filmen faktiskt har lyckats med detta inkluderas en övergripande redogörelse för filmens politiska och samhällsmässiga konsekvenser vilket ska verka för att legitimera uppsatsens utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Foliehattar eller skeptiker : en neoaristotelisk analys av SVT:s dokumentärfilm Vaccinkrigarna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Carl Victor Mikael Friis; Niclas Nordenstridh; [2021]
  Nyckelord :Retorik; Neoaristotelisk analys; Framing; Dokumentärfilm; Vaccinmotstånd; Social Sciences;

  Sammanfattning : I kölvattnet till coronaviruspandemin har vaccinfrågan aktualiserats och hamnat högt på den mediala dagordningen. Det vetenskapliga paradigmet att vaccin är nyttigt och nödvändigt för folkhälsan blir idag utmanat av så kallade vaccinmotståndare. LÄS MER