Sökning: "Dokumentstudie fördelar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Dokumentstudie fördelar.

 1. 1. En ökad förståelse med casemetodik och problembaserat lärande som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Christin Haapala; [2019]
  Nyckelord :casemetodik; ekonomi; gymnasiet; problembaserat lärande; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera hur lärare kan öka förståelsen för ämnet företagsekonomi på yrkesprogrammet, genom att använda casemetodik (CM) eller problembaserat lärande (PBL) som ett ämnesdidaktiskt verktyg i undervisningen. Vidare kommer jag undersöka hur undervisningsmetoderna PBL och CM förhåller sig till varandra om det tillämpas på ämnet företagsekonomi och om någon metod är att föredra. LÄS MER

 2. 2. Vem sätter agendan? : en kvalitativ studie av det lokala genomförandet av Agenda 2030

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Wessling; [2018]
  Nyckelord :Agenda 2030; globala målen för hållbar utveckling; policyintegrering; landsbygdsutveckling; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : År 2015 beslutade världens länder genom FN:s generalförsamling om en gemensam global agenda för hållbar utveckling: Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Agenda 2030, som resolutionen kommit att kallas, består av 17 globala mål och 169 delmål. LÄS MER

 3. 3. Mål och vision i en föränderlig miljö : Ledningsgruppens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Joanna Baumgarten; Thomas Sundvall; [2017]
  Nyckelord :goals and vision; improvement; management; phenomenological approach; qualitative study; fenomenologisk ansats; kvalitativ studie; mål och vision; ledningsgrupp; utveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes vid ett vårdföretag i Storstockholm under våren 2017. Syftet med examensarbete var att kartlägga hur verksamhetens ledningsgrupp, beskrivet genom varje ledningsgruppsmedlem, såg på mål och vision. Utifrån resultatet genererades förbättringsförslag med adekvat implementeringsplan för utveckling. LÄS MER

 4. 4. Cultural heritage in planning : urban transition in Hjorthagen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Boström; [2016]
  Nyckelord :culture; heritage; transition; Hjorthagen; Norra Djurgårdsstaden; post-industrial; paradigms; urbanisation; monument; preservation; trans-disciplinar; interface; homogenisation;

  Sammanfattning : The thesis examines benefits and challenges of using cultural heritage as an asset in urban development. The work is based on a theoretical overview of contemporary concepts relevant for the subject and discusses today’s discourse on cultural heritage and cultural values management in relation to influences from architecture and planning. LÄS MER

 5. 5. Tätortsstudie som alternativ till fördjupad översiktsplan, Fallet Hälleviksstrand

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linda Johansson; [2014]
  Nyckelord :Tätortsstudie; Fördjupad översiktsplan; Planprocessen; Fysisk planering;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om planinstrumenten tätortsstudie, fördjupad översiktsplan och detaljplan. Syftet med uppsatsen är att undersöka om tätortsstudien som planinstrument är ett alternativ till den fördjupade översiktsplanen som kan göra planprocessen enklare eller snabbare. LÄS MER