Sökning: "Domain Driven Design"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Domain Driven Design.

 1. 1. MAPPING UML DIAGRAMS TO THE REACTIVE OBJECT LANGUAGE (REBECA)

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Vladimir Djukanovic; [2019]
  Nyckelord :model-driven engineering; uml; rebeca; conceptual mapping;

  Sammanfattning : Unified Modeling Language (UML) is a de-facto standard modeling language with an extensive syntax and notations that can be used to model systems of any kind. However, being a general-purpose language, its semantics are intrinsically under-specified and broad to leave a room for different interpretations. LÄS MER

 2. 2. A Model-Driven Approach for modeling Heterogeneous Embedded Systems

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Stoico Vincenzo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Demands of high-performance systems guided the designers to the assessment of heterogeneous embedded systems (HES). Their complexity highlighted the need for methodologies and tools to ease their design. Model-Driven Engineering (MDE) can be crucial to facilitate the design of such a system. LÄS MER

 3. 3. En teknisk konsults förmåga att skapa värde : En möjlig utvecklingsprocess från traditionell domänexpertis till ledande inom innovation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sanna Janzon; [2019]
  Nyckelord :Concurrent Engineering; Design-driven Innovation; cultural movement; value creation; cooperation; Concurrent Engineering; Designdriven innovation; kulturförflyttning; värdeskapande; samverkan;

  Sammanfattning : Ett av de företag som ligger i framkant vad gäller hållbar utveckling är WSP, vilket är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. De har ett globalt innovations- och hållbarhetsprogram som ger stöd i ett arbete med att framtidssäkra sina uppdrag: Future Ready. LÄS MER

 4. 4. Automated Synthesis of Model Comparison Benchmarks

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lorenzo Addazi; [2019]
  Nyckelord :model-driven engineering; model comparison; benchmarking; domain-specific language;

  Sammanfattning : Model-driven engineering promotes the migration from code-centric to model-based software development. Systems consist of model collections integrating different concerns and perspectives, while semi-automated model transformations generate executable code combining the information from these. LÄS MER

 5. 5. Model-based approach for automatic generation of IEC-61025 standard compliant fault trees

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Enrique Zornoza Moreno; [2018]
  Nyckelord :Fault Tree Analysis; Model-Driven Engineering; Attitude Control System;

  Sammanfattning : Reliability and safety of complex software-intensive systems are proved to be a crucial matter since most of these systems fulfil tasks, where a failure could lead to catastrophic consequences. For example, in space systems such as satellites, a failure could result in the loss of the satellite. LÄS MER