Sökning: "Dominika Szalankiewicz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dominika Szalankiewicz.

  1. 1. The responsibility for military support to third party’s armed forces : A case study of MONUC’s support to the Congolese security forces

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Dominika Szalankiewicz; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER