Sökning: "Don Lucas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Don Lucas.

  1. 1. Dubbla karriärer inom National Collegiate Athletic Association : Ishockeyspelares upplevelse av stödfunktioner och life skills program på ett amerikanskt universitet

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Oskar Edström; Lucas Eriksson; [2015]
    Nyckelord :Dual careers; Life skills; Student athletes; Ice hockey players; NCAA; Dubbla karriärer; Life skills; Idrottsstudenter; Ischokeyspelare; NCAA;

    Sammanfattning : In todays society sports has become a major part in people’s life, with the emerging of professionalization it’s become a thriving business that generates big money. An outcome of this evolution of sports as meant that most athletes must put more time and energy in to their athletics to have a chance to reach their dreams of being a professional athlete. LÄS MER