Sökning: "Donald Abrahamsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Donald Abrahamsson.

  1. 1. En utvärdering av synthesizern OP-1 utifrån ett användbarhetsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Sofie Abrahamsson; Emelie Eriksson; [2010]
    Nyckelord :Usability; OP-1; interaction design; usability testing; synthesizer; human-computer interaction; Användbarhet; OP-1; interaktionsdesign; användbarhetstestning; synthesizer; människa-datorinteraktion;

    Sammanfattning : Denna rapport handlar om en användbarhetsutvärdering av synthesizern OP-1, utvecklad av företaget Teenage Engineering. Studien är kvalitativ och undersöker bara den omedelbara användarupplevelsen av produkten. Rapporten baseras på resultat från ett antal användbarhetstester, utförda på företaget i fråga. LÄS MER