Sökning: "Donald Jonas"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Donald Jonas.

 1. 1. "I think Islam hates us" : En innehålls- och narrativanalys av Donald Trumps porträttering av islam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Maniel Hanna; [2020]
  Nyckelord :Donald Trump; islam; populism; politisering av religion; narrativanalys; innehållsanalys; civilizationism;

  Sammanfattning : The rightwing-populist movement has gained momentum in recent years throughout the western world. The recent spike of organized Islamic terror organization has been one of the root causes of the spark about the debate of what western culture actually is, which has resulted in a gain for the rightwing-populist movement and a normalization of populist Islamophobic rhetoric. LÄS MER

 2. 2. Västerländsk turism och föreställningar om tibetansk buddhism : En fältstudie om den västerländska turismens påverkan på den tibetanska lokalbefolkningen i Dharamsala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ida Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Appropriering; Postsekulär turism; Tibetansk Buddhism; Religion; Globalisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om hur västerländsk turism påverkar den tibetanska lokalbefolkningen och specifikt buddhismen i McLeod Ganj i norra Indien. Uppsatsen undersöker och kartlägger relationer mellan religiösa, politiska och ekonomiska intressen samt vad den tibetanska befolkningen tycker om en eventuell kommersialisering av deras buddhistiska kultur och religion. LÄS MER

 3. 3. En utvärdering av synthesizern OP-1 utifrån ett användbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Sofie Abrahamsson; Emelie Eriksson; [2010]
  Nyckelord :Usability; OP-1; interaction design; usability testing; synthesizer; human-computer interaction; Användbarhet; OP-1; interaktionsdesign; användbarhetstestning; synthesizer; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om en användbarhetsutvärdering av synthesizern OP-1, utvecklad av företaget Teenage Engineering. Studien är kvalitativ och undersöker bara den omedelbara användarupplevelsen av produkten. Rapporten baseras på resultat från ett antal användbarhetstester, utförda på företaget i fråga. LÄS MER

 4. 4. Sveriges Radio - Public Service : Den digitala vägen till nya användare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design

  Författare :Katarina Cooper; [2006]
  Nyckelord :Streaming; on demand; radio; analog; webbradio;

  Sammanfattning : The purpose of this report was to study how the Swedish radio channel Sveriges Radio (SR) website changed over time. What are the differences between various media websites? How many people listen to normal and web-radio and what are the differences between the various services offered on the SR website?Reports from the BBC, Statistics Sweden, Mediavision and the Swedish National Post and Telecom Agency were compared. LÄS MER