Sökning: "Donald Trump"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Donald Trump.

 1. 1. MADMAN-THEORY: En jämförande teoretisk analys av Richard Nixon och Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Niklas Borgström; [2020]
  Nyckelord :Madman-theory; Donald Trump; Richard Nixon; Coercive bargaining; Compellence Deterrence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Analyzing an American president is always interesting, especially if they have the tendencies of a Madman. The concept of being a “madman” while in office is not a new one, even Machiavelli said that: ”…at times it is a very wise thing to simulate madness.” This is all part of tactics and of different theoretical approaches to leadership. LÄS MER

 2. 2. The United States’ Enemy Image against North Korea during the Presidency of Donald J. Trump : Decision-Making at the Elite-Level

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felicia Schillström; [2020]
  Nyckelord :Denuclearization; Donald Trump; Enemy Image; Kim Jong-Un; North Korea; Political Agenda; USA; Kärnvapennedrustning; Donald Trump; Fiendebild; Kim Jong-Un; Nordkorea; Politisk Agenda; USA;

  Sammanfattning : The United States' enemy image of North Korea has been on its political agenda since the Korean war. Weapons of mass destruction has, since the Cold War, shown the complexity it brings on conflictual interests and decision-makers persuading efforts. LÄS MER

 3. 3. Miljöjournalistikens David och Goliat : En kvantitativ innehållsanalys av hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Nordin; Anna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Greta Thunberg; Donald Trump; gestaltningsteorin; personifiering; det polariserade medielandskapet.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur två av klimatdebattens största opinionsledare, Greta Thunberg och Donald Trump, har gestaltats i svenska tidningar under 2019. Frågeställningar: I vilken utsträckning finns det en relation mellan om Greta Thunberg och Donald Trump framställs positivt och negativt i förhållande till tidningens politiska färg? Vilka, om några, skillnader finns det i hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019? Teoretiskt ramverk: Det polariserade medielandskapet, gestaltningsteorin, dagordningsteorin och personifiering. LÄS MER

 4. 4. "When You're a Star" : Analysing Accusations of Sexism and Misogyny against President Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Panagiotis Fitopoulos; [2020]
  Nyckelord :Sociolinguistics; Pragmatics; Context; Linguistics;

  Sammanfattning : Donald J. Trump is unarguably a controversial United States president for a number of reasons, and one of these is that he has attracted widespread criticism from the media and elsewhere with regard to comments he has made about specific women, or women in general. LÄS MER

 5. 5. The non-narrative hegemon? : The use of strategic narratives by the Trump administration

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Alva Fredman Klockar; [2020]
  Nyckelord :strategic narratives; political narratives; U.S.; Trump; Twitter; narrative analysis;

  Sammanfattning : This thesis contrasts the theory of strategic narratives by Miskimmon, O’Loughlin and Roselle, which posits that all states form and project strategic narratives, with an argument made by Anderson that the U.S. President Donald Trump has abandoned the use of political narratives. LÄS MER