Sökning: "Donald Trump"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Donald Trump.

 1. 1. I am your voice : en utforskande studie av Donald Trumps talarstil

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Gustav Berg; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Talarstil; Trump; Demosthenes; Hermogenes; Populism; Genre; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vilken typ av talarstil Donald Trump har när han talar offentligt. För att studera detta har till denna uppsats en transkribering till ett specifikt tal använts. Talet som i uppsatsen behandlas är ett kampanj-rally för republikanerna i Evansville i Indiana augusti 2018. LÄS MER

 2. 2. "MAKE AMERICA SAFE AGAIN" - den eskalerande säkerhetiseringen av USA:s gräns mot Mexiko 2016-2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bergman; Alma Molin Aziegbe; [2019]
  Nyckelord :securitization; discourse analysis; US border; migration; Donald Trump; Fox News; Twitter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper aims to understand the development of securitization of the US border with Mexico from 2016 until November 21st 2018, and argue that it can be seen as an escalation. Through applying the discourse analytical tools of ‘What’s the problem represented to be’-analysis and equivalence chains to tweets and remarks by Donald J. LÄS MER

 3. 3. "Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States" : en säkerhetsteoretisk analys av de exekutiva orderna 13769 & 13780

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Exekutiv order; Säkerhet; Hotbild; Muslim; Terrorism; Social Sciences;

  Sammanfattning : I de amerikanska exekutiva orderna ”Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States” 13769 och 13780, utfärdade av president Donald Trump, uppmålas en hotbild som jag i denna uppsats ämnar belysa och bringa klarhet kring. Orderna har som syfte att skydda landet från terrorbrott genom att neka specifika medborgare inträde, och har i folkmun kallats för både ett travel ban och ett muslim ban. LÄS MER

 4. 4. Från Donald Trump till Kylie Jenners Baby Bump En kvantitativ studie om vilka nyheter som presenteras på Snapchat Discover

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Gabriel Persson; Mona Kaveh; [2018-02-08]
  Nyckelord :news; Snapchat; news values; social media; convergence; media economy;

  Sammanfattning : Title: Från Donald Trump till Kylie Jenners Baby BumpAuthors: Gabriel Persson and Mona KavehSubject: Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. of journalism, media and communication (JMG) Gothenburg UniversityTerm: Fall 2017Supervisor: Marina Ghersetti, JMG Gothenburg University,Pages/words: The study is 14 410 words and 34 pagesPurpose: The purpose of this study was to analyze how news headlines by ten big American news organizations is portrayed and presented on the smartphone application Snapchat’s Discover page in comparison with the corresponding website. LÄS MER

 5. 5. Affärsman och tv-kändis blev president : En kvalitativ studie av Donald Trumps användande av retorik under valkampanjen 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Donald Trump; rhetoric; politics; speech; power strategiesm USA; qualitative method; Donald Trump; retorik; politik; maktstrategier; USA; tal; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Donald Trump, välkänd affärsman, programledare och numera USA:s 45:e president. Hur lyckades egentligen en man som inte varit i en politisk position tidigare övertyga ett helt land att han har vad som krävs för att styra det? Studien skall ta reda på vilka retoriska begrepp Trump använt sig av under sin valperiod och vilken effekt de har gett. LÄS MER