Sökning: "Donald Trump"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Donald Trump.

 1. 1. Hur olika nationer framställs - En kritisk diskursanalys av Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lisen Gunnarsson; [2019-09-17]
  Nyckelord :Donald Trump; Jerusalem; kritisk diskursanalys; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att belysa USA:s inflytande på konflikten mellan Israel och Palestina. Genom att titta närmare på hur Donald Trump porträtterar de olika aktörerna kan vi få en känsla för talets inverkan på den enskilda individen. LÄS MER

 2. 2. Gendering national identity: a poststructural analysis of the Trump administration and foreign trade policy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Fiona Sjöberg; [2019-09-16]
  Nyckelord :national identity; gender; U.S. foreign policy; U.S. foreign trade policy; poststructuralism; discourse analysis;

  Sammanfattning : This paper takes its onset in an ongoing trade war between the United States (U.S.) andChina. As current president of the U. LÄS MER

 3. 3. PÅVERKAR DONALD J. TRUMPS TWEETS ANGÅENDE HANDELSKRIGET MELLAN USA OCH KINA DJIA? : En kvantitativ studie om Donald J. Trumps tweets angående handelskriget mellan USA och Kina påverkar Dow Jones Industrial Average.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Tandan; [2019]
  Nyckelord :Donald J. Trump; Twitter; Dow Jones Industrial Average; Event study; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Etableringen av sociala medier har skapat ett nytt medielandskap där beslutsfattare och politiker kan kommunicera direkt med allmänheten. Donald J. Trump är en politiker som valt att kom- municera med sin publik via twitter. LÄS MER

 4. 4. A contemporary understanding of Islamophobia in the West - the case of Donald Trump

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Huda Amir Gafur; [2019]
  Nyckelord :Key words: Islamophobia; United States of America; Donald Trump; Orientalism; Populism; Critical Discourse Analysis; Fairclough; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This thesis uses Critical Discourse Analysis to analyse the narratives of Islamophobia of United States of America, with President Donald Trump as a case study, examining his interviews and speeches. The theoretical framework is constituted by critical race theory (with particular focus on cultural racism), the critique of the colonial mentality, clash of civilization and populism. LÄS MER

 5. 5. Spänningar i det transatlantiska samarbetet - En jämförande fallstudie av hur Baltikum reagerat på Donald Trumps ifrågasättande av Nato

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Jakab; [2019]
  Nyckelord :USA; Nato; Donald Trump; Baltikum; Signalering; Uttalanden; Reaktioner; Hot; Ryssland; Transatlantiskt samarbete.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This case study aims to explain the perception of the Baltic states with regard to the signals sent out by Donald Trump; claiming that Nato is obsolete, demanding the so called ”burden sharing” and a general questioning of the alliance actively creating a sense of security in Europe since 1949. The Baltic states, whom are dependent on Nato for their protection, are perceiving an increased military threat from Russia. LÄS MER