Sökning: "Donald Trump"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Donald Trump.

 1. 1. Misstänksamhet och Trump-feber - En kvalitativ studie om två svenska tidningars rapportering gällande coronapandemin i USA och Ryssland.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alva Bergland; Moa Haltorp; [2021-02-05]
  Nyckelord :pandemic; corona; swedish media coverage; Putin; Trump; United States; Russia; Dagens Nyheter; Aftonbladet;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic has affected the whole world in different ways and each country has had a unique approach towards the crisis. Russia and the United States are both powerful nations that regularly appear in the Swedish media coverage. LÄS MER

 2. 2. The Donald VS. Sleepy Joe : En kvalitativ studie om hur Donald Trump och Joe Biden gestaltas i nyhetsartiklar under det amerikanska presidentvalet 2020

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Joel Holmgren; Janet de Kriek; [2021]
  Nyckelord :Donald Trump; Joe Biden; presidential election; qualitative text analysis; framing; hermeneutic perspective;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine differences and similarities in the news coverage among the presidential candidates Joe Biden and Donald Trump in the presidential election 2020. We also examined how the candidates are framed in the different newspapers. LÄS MER

 3. 3. Finns det en Trump-effekt på transatlantisk handel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Nicole Rafstedt; [2021]
  Nyckelord :Donald Trump; Transatlantic trade; The gravity model; Divergent presidency; Political uncertainty; Business and Economics;

  Sammanfattning : Donald Trump has surprised the world with a different way of presidency ever since he entered as the US president 2017, especially within the trade field. Although his political actions have mainly been directed towards China, his presidency has affected several additional trade relationships by, for instance, modifying trade agreements. LÄS MER

 4. 4. Presidential Manifestation of Verbal Dominance : A discourse analysis of conversational dominance strategies employed by Joe Biden and Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Markus Alafifi; [2021]
  Nyckelord :Joe Biden; Donald Trump; conversational dominance; interruptions; amount of talk; questions; masculinity; discourse analysis.;

  Sammanfattning : This study aims to observe linguistic disparities in the distribution of the conversational dominance strategies interruptions, amount of talk, and questions in the first U.S. 2020 presidential debate between Joe Biden and Donald Trump. LÄS MER

 5. 5. Vad tycker du om desinformation, journalist? : om journalisters förhållningssätt till desinformation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Rebecca Bergsten; Elisabeth Janson; [2021]
  Nyckelord :Desinformation; missinformation; fake news; Trump; journalistik; källkritik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Journalister har traditionellt sett haft ett syfte att producera korrekt och i högsta möjliga grad opartisk information. I dag samexisterar journalisterna i sin yrkesutövning med en mängd andra informationskanaler, där diverse former av felaktig information har sin givna plats. LÄS MER