Sökning: "Donat Zulfaj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Donat Zulfaj.

  1. 1. Den uppskattade läraren : en enkätstudie om gymnasieelevers syn på klassrumsledarskap

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Madeleine Fredriksson; Donat Zulfaj; [2012]
    Nyckelord :Ledarskap; Ledaregenskaper; Ledarstilar; Klassrumsklimat; Gymnasiet;

    Sammanfattning : Läraren har en betydande roll för undervisningen i skolan och det ställer höga krav på läraren att leda sina elever mot ett bra lärande. Således syftade studien till att undersöka hur gymnasieelever och lärare ser på en god ledare i klassrummet. Vidare har vi undersökt om det finns könskillnader i elevernas syn på en god ledare. LÄS MER