Sökning: "Donbass war"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Donbass war.

  1. 1. Political Risk & Capital Flight - Case Study of the Ukrainian Crisis

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Christian Gray; Saud Talic; [2019-02-15]
    Nyckelord :Capital flight; political risk; Ukrainian crisis; balance-of-payments; Crimea; Donbass war; revolution;

    Sammanfattning : This paper examines the economic impact several events of political risk have on components of capital flight Ukraine and capital flight of Ukraine itself. The events of political risk are the Euromaidan revolution, the Russian annexation of Crimea and the war in the region of Donbass. LÄS MER